Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Uslovi korišćenja

Ovaj dokument se odnosi na opšte uslove korišćenja ovog sajta i usluga na sajtu. Pristupom, korišćenjem i registrovanjem na ovaj sajt, newlsetter ili bilo koju drugu uslugu, podrazumeva se pristanak na uslove korišćenja definisane ovim dokumentom.

Uvod

Veb-sajt www.bebo.club, kao i inofrmacije, sadržaj, proizvodi i usluge koje su na njemu dostupne (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Veb-sajt“), nalaze sed pod pokroviteljstvom kompanije Baby Bell d.o.o., Hadži Melentijeva 83, Beograd, Srbija (u daljem tekstu: „Baby Bell“).

Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“) podrazumevaju uslove koji se odnose na korišćenje ovog Veb-sajta.

Izmene Uslova

Baby Bell povremeno pravi izmene Uslova po sopstvenom odlučivanju, kroz ažuriranje teksta ovog dokumenta, i definisanjem datuma važenja nove verzije Uslova. Kontinuriano korišćenje Veb-sajta, koje se nastavlja i nakon izmena u Uslovima, podrazumeva saglasnost korisnika sa novom verzijom Uslova. Zbog ovoga savetujemo da uvek kada posećujete Veb-sajt  proverite da li je istaknuta nova verzija Uslova.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Uslovima ili sa Veb-sajtom, možete nas kontaktirati putem e-maila kontakt.bebo@gmail.com.

Korisnici Veb-sajta

Veb-sajt je namenjen odraslima, i nije namenjen deci uzrasta ispod 13 godina.

Privatnost

Informacije o čuvanju ličnih podataka korisnika, prikupljenih na Veb-sajtu,  detaljno su opisane u Politici privatnosti. Baby Bell može povremeno vršiti izmene ove politike, po sopstvenom odlučivanju.

Korišćenje sadržaja i informacija na Veb-sajtu

Pod sadržajem se podrazumevaju informacije, saveti, preporuke, postovi, tekstovi, grafike, softveri, muzika, zvuci, fotografije, video sadržaji, podaci i ostali materijali (u daljem tekstu: „Sadržaj“). Deo Sadržaja je kreiran od strane kompanije Baby Bell i nejnih saradnika. Iako se Baby Bell trudi da obezbedi da Sadržaj na Veb-sajtu bude tačan, ažuriran, precizan, kompletan, Baby Bell ipak ne može garantovati i nije odgovoran za tačnost, kompletnost i ažuriranost bilo kog dela Sadržaja, bilo da je Sadržaj postavljen od strane kompanije Baby Bell, bilo od njenih saradnika. Sva mišljenja, saveti, izjave ili druge informacije na Veb-sajtu koja su data od strane Trećih lica (kao što su, mada ne isključivo, stručni saradnici ili ugovarači marketinških usluga-advertajzeri), jesu isključivo odgovornost Trećih lica, a ne Baby Bell-a. Baby Bell ne garantuje i nije odgovoran za tačnost i sigurnost bilo kakvog mišljenja, saveta ili izjave koji se nalaze na ovom Sajtu.

PRIKAZ SADRŽAJA KOJI JE DOSTUPAN NA OVOM VEB-SAJTU PODRAZUMEVA  DA BABY BELL I TREĆA LICA NEMAJU PRAVNU OBAVEZU DAVANJA PROFESIONALNIH USLUGA I SAVETA, NITI ZDRAVSTVENIH, NITI KONSULTANTSKIH, NITI PRAVNIH ILI BILO KOJIH DRUGIH.

SADRŽAJ NA VEB-SAJTU JE NAMENJAN ISKLJUČIVO POMAGANJU OPŠTE EDUKACIJE. NIJE NAMENJAN KAO MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI SAVET , NITI SE TREBA KORISTITI U SVRHU POSTAVLJANJA DIJAGNOZE ILI TERAPIJE ZA BILO ČIJI LIČNI PROBLEM. TAKOĐE NIJE NAMENJEN KAO ZAMENA ZA PROFESIONALNI SAVET ILI USLUGU KVALIFIKOVANOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA. SAVETUJEMO DA UVEK POTRAŽITE POMOĆ STRUČNOG LICA KADA JE U PITANJU BILO KAKVO ZDRAVSTVENO STANJE, KAO I PRE ZAPOČINJANJA BILO KAKVE TERAPIJE.        

Vlasništvo i intelektualna svojina

Vlasništvo

Veb-sajt je u vlasništvu kompanije Baby Bell d.o.o Beograd . Sva prava nad, vlasništvo nad i korist od Sadržaja na Veb-sajtu, kao i izgled, utisak, dizajn, autorska prava, logo-i, zaštitni znaci i žigovi vezani sa Veb-sajt, kao i URL-ovi Veb-sajta su vlasništvo kompanije Baby Bell ili Trećih lica i zaštićeni su odgovarajućim pravom vlasništva u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Korišćenje Sadržaja

Baby Bell dozvoljava korisnicima opozivo ograničeno pravo, koje nije ekskluzivno niti se može preneti, da čita, gleda, kopira, štampa i distribuira Sadržaj sa Veb-sajta samo za lične, nekomenracijalne potrebe, pod uslovom da se ne ukloni ili vizuelno ne naruši oznaka autorskog prava ili zaštitni znak ili druge oznake prava vlasništva koji su prikazani ili su u vezi sa Sadržajem. Nije dozvoljeno korišćenje Sadržaja sa Veb-sajta u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti od strane Baby Bell-a. Sva prava koja nisu specifično preneta ovim Ugovorom ostaju na raspolaganju isključivo Baby Bell-u.

Zaštitni znak

Svi zaštitni znaci, žigovi, logo-i i dizajnerska rešenja korišćena na ovom sajtu, bilo da su registrovana ili nisu, u vlasništvu su Baby Bell-a ili Trećih lica. Nije dozvoljeno korišćenje ili prikazivanje bilo kog žiga, znaka, logo-a ili dizajnerskog rešenja koji su u vlasništvu Baby Bell-a ili njenih partnera, bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Kontakt Korisnika sa Trećim licima

Vaši odnosi sa Trećim licima (ugovaračima marketinških usluga na Veb-sajtu-advertajzerima i stručnim saradnicima) ili sa ostalim trećim licima u koje stupite posredstvom našeg Veb-sajta su isključivo između vas i trećih lica. Ovi odnosi podrazumevaju: vaša učestvovanja u promocijama, plaćanje i isporuku roba, korišćenje usluga, kao i sve uslove, izjave i garancije koji proističu iz ovih odnosa. Linkovi na našem Veb-sajtu služe samo kao pogodnost za Korisnike i ne trebaju se tumačiti kao naše odobravanje bilo kog sadržaja na ovim veb-sajtovima, izjave, robe i usluga trećih lica. Korisnik pristupa sajtovima trećih lica, i sadržaju, robi u uslugama ovih sajtova isključivo na sopstveni rizik.

Baby Bell ne daje nikakve izjave i garancije koje su u vezi sa sadržajem ili praksama Trećih lica ili u vezi sa robama i uslugama dobijenih od Trećih lica. Ovim ugovorm ste saglasni da Baby Bell neće imati nikakvu odgovornost u vezi sa gubitkom ili štetom bilo kog tipa koje su se javile kao posledica odnosa vas i Trećih lica, ili kao rezultat prisustva trećih lica na Veb-sajtu.

Nalog korisnika

Korisnik ima isključivu odgovornost za sve šifre koje su u vezi sa njegovim ličnim nalogom na Veb-sajtu, da prati sve aktivnosti u okviru svog naloga i pretpostavlja punu odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod sopstvenim nalogom.

Modifikacije ili suspenzija Veb-sajta

Baby Bell može u bilo kom momentu izmeniti, prekinuti ili suspendovati Veb-sajt, ili bilo koji njegov deo, privremeno ili stalno, bez prethosnog obaveštavanja Korisnika.  

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.