Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

U OVOM ČLANKU:

Šta je Daunov sindrom?

Koje su odlike Daunovog sindroma?

Koliko će se moje dete razlikovati od ostale dece?

Tipovi Daunovog sindroma?

Kakav će biti život deteta koje odrasta sa Daunovim sindromom?

 


 

Šta je Daunov sindrom?


Daunov sindrom je genetsko stanje koje se ispoljava u jednom od oko 700 rođenja. Veću verovatnoću da rode dete sa Daunovim sindromom imaju majke koje su starije od 35 godina. Ipak, majke najvećeg broja beba sa Daunovim sindromom imaju manje od 35 godina, jednostavno zato što mlađe žene imaju veću stopu rađanja uopšte.

 

nastavak ispod


reklama


 

Većina ljudi ima 23 para hromozoma u svakoj ćeliji u telu, sa ukupnim brojem od 46 hromozoma. Osoba sa Daunovim sindromom ima jednu kopiju više hromozoma 21, što znači da njene ćelije sadrže ukupno 47 hromozoma, umesto 46. To dovodi do drugačijeg načina razvoja mozga i tela. 

U svetu ima oko 400.000 ljudi sa Daunovim sindromom.

Bebe i deca mlađeg uzrasta sa Daunovim sindromom su više slična nego različita. Kako rastu tako se primećuju različitosti u karakteru, veštinama učenja, inteligenciji, stavu, humoru, saosećanju, temperamentu.

 

Koje su odlike Daunovog sindroma?


Deca sa Daunovim sindromom liče više na članove svoje porodice, nego što liče jedni na druge. Takođe, spektar njihovih karaktera, stavova i emocija je veoma širok, ona su kreativna i maštovita, i odrastu u ljude koji nauče da žive samostalnim životom uz različit stepen pomoći i prilagođavanja.

Deca sa Daunovim sindromom mogu imati neke od sledećih fizičkih karakteristika:

  • Oči oblika badema sa upečatljivim tačkicama na zenicama (Brusfildove mrlje - male, bele, oblika polumeseca).
  • Veliki razmak između palca i kažiprsta na stopalima.
  • Kraće ekstremitete, manje ušne školjke, male zube i lice, niži telesni rast.
  • Nestabilnost zglobova vrata.
  • Urođene srčane mane (u oko 40% dece).

 

Tipovi Daunovog sindroma


Postoje tri osnovna tipa Daunovog sindroma. 

95% dece sa Daunovim sindromom ima trizomiju 21. Termin "trizomija" znači da postoji jedna dodatna kopija hromozoma. U svakoj ćeliji se, stoga, nalaze 3 kopije hromozoma 21. 

Kod 4% dece u pitanju je translokacija, kada se hromozom 21 delom ili u celosti pričvrsti za drugi hromozom. Za razliku od trizomije, kod translokacije hromozom 21 nije odvojen već se relocira na neki drugi hromozom.

1% dece ima mozaicizam. U ovom slučaju, neke ćelije imaju uobičajenih 46 hromozoma, dok neke imaju 47. Taj dodatni hromozom u nekim ćelijama je hromozom 21. 

 

Koliko će moje dete razlikovati od ostale dece?


Daunov sindrom neće biti jedina stvar koja će kategorisati dete, već njegova ličnost, a svaka ličnost je jedinstvena i posebna. Podizanje deteta je samo po sebi čudesna stvar, i to se nimalo ne razlikuje kod podizanja deteta sa Daunovim sindromom.

Ipak, detetu sa Daunovim sindromom će biti potrebna dodatna i dugotrajna podrška. 

Kvalitetno obrazovanje u školi, kao i kod kuće, je veoma bitno za razvoj akademskih veština kod sve dece. 

Na standardnim testovima inteligencije pokazalo se da deca sa Daunovim sindromom imaju blagi do umeren stepen intelektualnih teškoća. Ali ovi testovi ne mogu da izmere mnoga bitna polja inteligencije, možete biti iznenađeni memorijom deteta, rezonovanjem, kreativnošću i oštroumnošću. Daunov sindrom sam po sebi ne znači da dete uz pravu podršku porodice i društva neće razviti svoje talente i sposobnosti jednako uspešno kao i bilo koje drugo dete.

 

Kakav će biti život deteta koje odrasta sa Daunovim sindromom?


Mladi ljudi sa Daunovim sindromom širom sveta su pokazali da mogu biti uspešni i u oblastima za koje nikada nisu mislili da mogu postati deo njihove svakodnevice. Za  njih su mnoga vrata otvorena i nastavljaju da se otvaraju, sve dok imaju razumevanje i podršku svoje porodice i zajednice. Hiljade ljudi koji imaju Daunov sindrom žive normalnim životom i transformišu svoje zajednice samim svojim postojanjem. Mnogi od njih imaju snove i rešenost da iste ostvare.

Razvoj inkluzivnog obrazovanja u Srbiji pomaže da se deca sa Daunovim sindromom bolje prihvate i da im se omoguće podjednaki uslovi, bez izuzetaka.

 

Svako dete je izvor nepresušnog bogatstva i radosti!

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.