Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

Dobrodošlica za bebe sa Daunovim sindromom

U OVOM ČLANKU:

Šta je Daunov sindrom?

Koje su odlike Daunovog sindroma?

Koliko će se moje dete razlikovati od ostale dece?

Tipovi Daunovog sindroma?

Kakav će biti život deteta koje odrasta sa Daunovim sindromom?

 


 

Šta je Daunov sindrom?


Ovo je hromozomska anomalija koja se ispolji u jednom od 700 rođenja. Rizik za ovom anomalijom se povećava kod žena koje imaju više od 35 godina. Međutim, majke najvećeg broja beba koje se rode sa Daunovim sindromom imaju manje od 35 godina jednostavno zato što mlađe žene imaju veće šanse od starijih žena za rađanje uopšte.

Kod Daunovog sindroma postoji neobjašnjiva greška u razvoju ćelija zbog koje se dobijaju 47 hromozoma, umesto normalnih 46, i dodatni genetski materijal menja regularan razvoj mozga i tela.

U svetu ima oko 400.000 ljudi sa Daunovim sindromom.

Bebe i deca mlađeg uzrasta sa Daunovim sindromom su više slična nego različita. Kako rastu tako se primećuju različitosti u karakteru, veštinama učenja, inteligenciji, stavu, humoru, saosećanju, povinovanju.

 

Koje su odlike Daunovog sindroma?


Deca sa Daunovim sindromom liče više na članove svoje porodice, nego što liče jedni na druge. Takođe, spektar njihovih karaktera, stavova i emocija je veoma širok, ona su kreativna i maštovita, i odrastu u ljude koji nauče da žive samostalnim životom uz različit stepen pomoći i prilagođavanja.

Deca sa Daunovim sindromom mogu imati neke od sledećih fizičkih karakteristika:

  • Oči oblika badema sa upečatljivim tačkicama na zenicama (Brusfildove mrlje - male, bele, oblika polumeseca).
  • Veliki razmak između palca i kažiprsta na stopalima.
  • Kraće ekstremitete, manje ušne školjke, male zube i lice, nizak telesni rast.
  • Nestabilnost zglobova vrata.
  • Urođene srčane mane (u oko 50% dece).

 

Tipovi Daunovog sindroma


Postoje tri osnovna tipa ovog poremećaja. Najveći broj dece ima trizomiju 21, to znači da postoji višak genetskog materijala na 21. paru hromozoma koji je rezultirao zbog anomalije  u deobi ćelija tokom razvoja jajne ćelije ili spermatozoida, ili tokom oplodnje. 95% ljudi koji imaju Daunov sindrom imaju trizomiju 21. Kod 4% beba dođe do translokacije, kada deo 21. hromozoma pukne i pričvrsti se za drugi hromozom. 1% beba ima mozaicizam, kod koga postoji mešavina normalnih i abnormalnih ćelija, gde abnormalne ćelije imaju dodatnu kopiju 21. hromozoma.

 

Koliko će moje dete razlikovati od ostale dece?


Daunov sindrom neće biti jedina stvar koja će kategorisati dete, već njegova ličnost, a svaka ličnost je posebna i individualna. Podizanje deteta je samo po sebi čudesna stvar, i to se nimalo ne razlikuje kod podizanja deteta sa Daunovim sindromom.

Međutim, odgajanje deteta uopšte sa sobom nosi i mnoge poteškoće. Svakako da to nije lak zadatak.

Kvalitetno obrazovanje u školi, kao i kod kuće je veoma bitno za razvoj jakih akademskih veština kod sve dece. 

Na standardnim testovima inteligencije pokazalo se da deca sa Daunovim sindromom imaju blagi do umeren stepen intelektualnih teškoća. Ali ovi testovi ne mogu da izmere mnoga bitna polja inteligencije, možete biti iznenađeni memorijom deteta, rezonovanjem, kreativnošću i oštroumnošću. Daunov sindrom sam po sebi ne znači da dete uz pravu podršku porodice i društva neće razviti svoje talente i sposobnosti jednako uspešno kao i bilo koje drugo dete.

 

Kakav će biti život deteta koje odrasta sa Daunovim sindromom?


Mladi ljudi sa Daunovim sindromom širom sveta su pokazali da mogu biti uspešni i u oblastima za koje nikada nisu mislili da mogu postati deo njihove svakodnevice. Za  njih su mnoga vrata otvorena i nastavljaju da se otvaraju, sve dok imaju razumevanje i podršku svoje porodice i zajednice. Hiljade ljudi koji imaju Daunov sindrom žive normalnim životom i transformišu svoje zajednice samim svojim postojanjem. Mnogi od njih imaju snove i rešenost da iste ostvare.

Razvoj inkluzivnog obrazovanja u Srbiji pomaže da se deca sa Daunovim sindromom bolje prihvate i da im se omoguće podjednaki uslovi, bez izuzetaka.

 

Svako dete je izvor nepresušnog bogatstva i radosti!

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.