kolevke, vrece za spavanje, jastucice za grceve, plišane igračke (mazilice,…)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Roditeljski dodatak 2024

Roditeljski dodatak 2024

Roditeljski dodatak 2024

U OVOM ČLANKU: 

Koliko iznosi roditeljski dodatak u Srbiji?

Ko ima pravo na roditeljski dodatak?

Kad i gde podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak?

Dokumenta za roditeljski dodatak

Koliki je iznos roditeljskog dodatka u Srbiji?

Roditeljski dodatak za peto i svako naredno dete

Koja još prava ostvaruju roditelji, odnosno deca u Srbiji?

Dodatna pomoć lokalnih samouprava

Šta je dečji dodatak i ko ga ostvaruje?

 


Za rođenje prvog deteta od 01. januara 2024. godine i kasnije, majka ima pravo na pomoć države u iznosu od 371.614,46 dinara, koji se isplaćuje jednokratno.

Za rođenje drugog deteta od 01. januara 2024. i kasnije, država odobrava pomoć majkama u iznosu od 329.643,66 dinara, koja se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate po 13.735,15 dinara. 

 

nastavak ispod


reklama


 

Za rođenje trećeg deteta od 01. januara 2024. i kasnije, država odobrava pomoć u iznosu od 1.977.861,97 dinara, koja se isplaćuje u 120 mesečnih rata po 16.482,18 dinara. 

Za rođenje četvrtog deteta od 01. januara 2024. i kasnije, država odobrava pomoć u iznosu od 2.966.792,95 dinara, koja se isplaćuje u 120 mesečnih rata po 24.723,28 dinara. 

 


UKRATKO:

 • Za decu rođenu od 01. januara 2024. godine roditeljski dodatak se isplaćuje u iznosima od 371.614,46 dinara za prvo dete (jednokratno)
   
 • Za drugo, treće i četvrto dete pomoć se isplaćuje u ratama, i to: 329.643,66 za drugo dete (u 24 rate), 1.977.861,97 dinara za treće dete (u 120 rata) i 2.966.792,95 dinara za četvrto dete (u 120 rata).
   
 • Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu 1. januara 2024. i kasnije iznosi 123.871,49 dinara.
   
 • Paušal za nabavku opreme za decu rođenu od 01. januara 2024. pa nadalje iznosi 6.867,58 dinara. 
   
 • Pored državne naknade, mnogi gradovi i lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatnu finansijsku podršku porodiljama. 
   
 • Uz to, za dete rođeno od 01.01.2022. godine na snazi je nova odredba po kojoj majke imaju pravo na pomoć države pri kupovini/izgradnji prvog stana ili kuće, u maksimalnom iznosu od 20.000 evra. 

 


Više o državnoj finansijskoj podršci porodici sa decom možete saznati na ovom linku.


 

Koliki je iznos roditeljskog dodatka u Srbiji?


Iznosi koji se isplaćuju za decu rođenu od 1. januara 2024. godine pa nadalje su sledeći:

 • Prvo dete: jednokratno se isplaćuje iznos od 371.614,46 dinara.
 • Drugo dete: isplaćuje se iznos od 329.643,66 dinara u 24 jednake rate, pri čemu rata iznosi 13.735,15 dinara.
 • Treće dete: isplaćuje se iznos od 1.977.861,97 dinara u 120 jednakih rata, pri čemu rata iznosi 16.482,18 dinara.
 • Četvrto dete: isplaćuje se iznos od 2.966.792,95 dinara dinara u 120 jednakih rata, pri čemu rata iznosi 24.723,27 dinara.

 

nastavak ispod


Biramo za vas...


 

Visina roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme utvrđuje se na osnovu dana rođenja deteta, a iznos se usklađuje dva puta godišnje (u januaru i junu), na osnovu indeksa potrošnje.

 

Paušal za nabavku opreme za dete


Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2024. godine i kasnije iznosi 6.867,58 dinara.

Paušal se isplaćuje zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete. 

Sa dobijenim rešenjem i ličnom kartom roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme možete podići sa namenskog računa koji se otvara po službenoj dužnosti kod Banke Poštanska Štedionica (ukoliko nemate račun u ovoj banci).

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

Jednokratna pomoć za drugo i treće dete


Jednokratna pomoć se isplaćuje za drugo i treće dete rođeno 01.01.2024. i kasnije, u iznosu od 123.871,49 rsd.

 

Ko ima pravo na roditeljski dodatak?


Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, pravo na roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme ostvaruje majka:


U pojedinim situacijama pravo na roditeljski dodatak je omogućen i ocu deteta

 

Osnovni uslovi koje majka mora da ispunjava da bi ostvarila pravo na roditeljski dodatak su sledeći:

1. Da je majka državljanin Republike Srbije ili da je dete rođeno u Srbiji;

2. Da majka ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3. Da majka neposredno brine o detetu za koje polaže pravo na roditeljski dodatak;

4. Da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

 

Kada otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?


Ocu deteta je omogućeno pravo na roditeljski dodatak u situacijama:

 • ako je majka strani državljanin, a isto pravo je već ostvarila u inostranstvu
 • ako majka nije živa ili je napustila dete
 • ako je majka lišena roditeljskog prava
 • ako je majka iz objektivnog razloga sprečena da se stara o detetu

 

Kad i gde podneti zahtev za roditeljski dodatak?


Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti od momenta rođenja deteta, u porodilištu kojoj je dete rođeno, gde roditelj podnosi zahtev ovlašćenom licu u porodilištu, a to lice zatim elektronskim prosleđuje zahtev nadležnom organu.  

Na ovaj način moguće je istovremeno završiti:

 • prijavu deteta i upis u matičnu knjigu rođenih
 • prebivalište
 • zdravstveno osiguranje
 • zahtev za roditeljski dodatak


Opciono, zahtev za roditeljski dodatak se može uputiti i direktno nadležnom organu - jedinici lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno Odeljenju za dečju i socijalnu zaštitu.

 

Dokumenta za roditeljski dodatak


Zahvaljujući E-upravi, za roditeljski dodatak, nije potrebno unapred pripremati nikakva posebna dokumenta u porodilište.

Dovoljno je da sa sobom imate ličnu kartu i da na licu mesta potpišete saglasnost.

Tom prilikom možete obaviti i prijavu rođenja deteta, prijavu prebivališta i zdravstveno osiguranje. 

 

Za prijavu deteta kod matičara, uz uredno popunjen zahtev, potrebna je i sledeća dokumentacija:

1. Fotokopija ili očitana lična karta majke

2. Podaci iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici

3. Uverenja o državljanstvu majke

4. Podatak o prebivalištu majke

5. Podatak o prebivalištu za svu decu

6. Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, odnosno da deca starija po rođenju nisu smeštena u ustanove socijalne zaštite i nisu data u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje (da majka nije lišena roditeljskog prava za prethodno rođenu decu).

 

Roditeljski dodatak za peto i svako naredno dete


Zakon ne predviđa roditeljski dodatak za peto dete, osim u slučaju da je neko od dece, rođenih ranije, umrlo neposredno po rođenju i za njega nije ostvareno pravo na roditeljski dodatak. Za to je potrebno pribaviti posebno rešenje nadležnog ministarstva. 

 

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


Pored roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme koji se ostvaruje rođenjem deteta, i koji se dobijaju od države, roditeljima su na raspolaganju još i:


Podrška lokalne samouprave - mnogi gradovi i opštine daju finansijsku i drugu podršku porodicama za rođenje deteta na određenoj teritoriji. 
 

Dečji dodatak - ovu naknadu isplaćuje država socijalno ugroženim porodicama.


Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama - Vlada Srbije je obezbedila da žene koje pre porođaja nisu bile u radnom odnosu imaju pravo na minimalnu naknadu tokom prva tri meseca materinstva.


Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

 

Najavljene nove demografske mere koje važe od 2022. godine


Olakšice kod kupovine stana ili kuće


Država je od januara 2022 odobrila bespovratnu pomoć u maskimalnom iznosu od 20.000 eur mladim bračnim parovima sa detetom (rođenim od 01. januara 2022. pa nadalje), a pravo svojine se vodi na majku.

Više o podnošenju zahteva za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, saznajte ovde

 

Olakšice studentima 


Mnoge studente koji čekaju bebu značiće vest da će biti dozvoljeno propuštanje rokova za polaganje ispita. Za mnoge studente računaće se da su završili fakultet u roku ako diplomiraju do 26. godine, odnosno za Medicinski fakultet do 28 godine. Ove olakšice će se odnositi kako na majke, tako i na očeve studente. 

Uvođenje ovih olakšica Vlada Srbije je preporučila svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, a koje su konkretne mere odobrene na vašem fakultetu ili visokoj školi, najbolje da se raspitate u samoj ustanovi.  


O svim ostalim pravima po osnovu trudnoće i roditeljstva se možete raspitati u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u vašoj lokalnoj samoupravi, kao i kod ostalih nadležnih institucija. 

 

Dodatna pomoć lokalnih samouprava


Određeni broj lokalnih samouprava u Republici Srbiji daje i dodatnu pomoć za majke, a neke opštine imaju i posebne socijalne programe za nezaposlene trudnice i porodilje.

 

U Beogradu se izdvajaju sredstva za rođenje prvog, drugog i trećeg deteta, kao i za rođenje blizanaca. Za prvo dete porodilja ima pravo na 10.000 dinara, jednokratno, za drugo dete takođe 10.000 dinara, jednokratno, a za rođenje trećeg deteta porodilja dobija 30.000 dinara.


U Novom Sadu porodilje za prvorođene bebe dobijaju 50.000 dinara. Za rođenje trojki porodilje dobijaju 200.000 dinara.


U Nišu, naknada za prvo dete iznosi 20.000 dinara. Uz to, umesto vaučera za nabavku opreme, porodilje za novorođenče dobijaju novčanu pomoć od 11.000 dinara, jednokratno.


U Kragujevcu se za prvo dete, kada je porodilja nezaposlena, dobija jednokratna pomoć u visini minimalne zarade u Srbiji, a zaposlenim porodiljama se dodeljuje polovina minimalne mesečne zarade u Srbiji.


Saznajte opširnije o pomoći po mnogim gradovima Srbije. 

 

Šta je dečji dodatak i ko ga ostvaruje?


Država je predvidela i pravo na dečji dodatak, koji se ostvaruje u porodicama ugroženog materijalnog stanja. 


Pravo na dečji dodatak mogu ostvariti bilo majka ili otac koji se neposredno brinu o maloletnom detetu (mlađem od 19 godina) i koji su državljani Srbije.


Da bi se ovo pravo ostvarilo, neophodno je da su pre svega ispunjeni određeni socijalno-materijalni uslovi. 

Kako pomoći novopečenim očevima da prevaziđu ljubomoru prema svojoj bebi?
Kako pomoći novopečenim očevima da prevaziđu ljubomoru prema svojoj bebi?
Kako se izboriti sa bebinim buđenjem tokom noći?
Kako se izboriti sa bebinim buđenjem tokom noći?
Dečji dodatak 2024
Dečji dodatak 2024

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.