Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Naknada i dodatak za prvo dete

Naknada i dodatak za prvo dete

roditeljski dodatak

U OVOM ČLANKU:

Koliko iznosi roditeljski dodatak?

Ko ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Kako se podnosi zahtev za dodatak za prvo dete

Dodatak za prvo dete - kako se isplaćuje

Naknada i dodatak za blizance

Kada nije moguće ostvariti pravo

Da li otac može postvariti pravo na roditeljski dodatak?

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


 

Naknada i dodatak za prvo dete

 


Skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2021. Odluku o jednokratnom izdvajanju za prvo dete u iznosu od 300.000 dinara, a za drugo i treće dete izdvajaće se za po 100.000 dinara više u odnosu na 2021. godinu. 

Uz to, od 01.01.2022. godine na snazi će biti nova odredba po kojoj majke stiču pravo na učešće države pri kupovini prvog stana ili kuće. 


 

UKRATKO: 

 • Roditeljski dodatak za prvo dete iznosi 106.412,94 dinara i on se isplaćuje jednokratno.
   

Prema zvaničnim najavama, od 01. januara 2022. godine će porodilja za prvo dete umesto gore navedenog iznosa dobijati 300.000 dinara

 

 • Uz roditeljski dodatak isplaćuje se i paušal za nabavku opreme za dete, u iznosu od 5.320 dinara

 

 • Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka, odnosno jedan od roditelja koji se neposredno stara o detetu.

 


 

(nstavak ispod)


reklama


 

Koliko iznosi roditeljski dodatak?


Prema poslednjem usklađivanju indeksa potrošnje od 01. jula 2021. godine, roditeljski dodatak za prvo dete iznosi 106.412,94 dinara i isplaćuje se jednokratno. 

Prema najavama izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, od 01.01.2022. ovaj iznos će biti povećan na 300.000 dinara.


Uz roditeljski dodatak isplaćuje se i paušal za nabavku opreme za dete. 

 

Paušal za nabavku opreme
 

Paušal za nabavku opreme za dete se isplaćuje zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka i on iznosi 5.320 dinara.


Navedeni iznosi se primenjuju za svu decu rođenu od 1. jula 2021. godine pa nadalje. 


Visina roditeljskog dodatka, kao i paušala za nabavku opreme se utvrđuje se na osnovu dana rođenja deteta, a usklađuje se dva puta godišnje na osnovu indeksa potrošnje. 


(NASTAVAK ISPOD)


Pročitaj još:


 

Ko ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?


Roditeljski dodatak ostvaruje majka deteta. Uslovi su da je majka državljanka i ima prebivalište u Republici Srbiji, kao i da neposredno brine o detetu.


Ukoliko je majka strana državljanka, ona takođe može ostvariti pravo na roditeljski dodatak, u slučaju da ona ima status stalno nastanjenog stranca i pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.

 

Otac takođe može ostvariti pravo na roditeljski dodatak u nekoliko slučajeva:

 • ukoliko je majka deteta strani državljanin 

 • ako majka nije živa

 • ako je napustila dete

 • lišena je roditeljskog prava 

 • ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

 

Kako se podnosi zahtev za dodatak za prvo dete

 

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak se može podneti na dva načina - u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta. 


U zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno


Ukoliko se zahtev podnosi u porodilištu, majka, odnosno otac daju ovlašćenje radniku zdravstvene ustanove, na osnovu čega on šalje zahtev nadležnom organu elektronskim putem i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Roditeljski dodatak se ne može ostvariti, ako novorođeno dete za koje se podnosi zahtev nije vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.
 

Nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta


Osim u porodilištu u kome je dete rođeno, zahtev se može podneti i nadležnom organu do navršene prve godine života deteta.  

Pod nadležnim organom se smatra jedinica lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno služba za dečju i socijalnu zaštitu.

U ovom slučaju potrebno je pripremiti dokumenta:

 • Uredno popunjen zahtev

 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Fotokopija ili očitana lična karta majke

 • Uverenja o državljanstvu majke

 • Podatak o prebivalištu majke

 

(nastavak ispod)


reklama


 

Dodatak za prvo dete - kako se isplaćuje
 

Roditeljski dodatak se uplaćuje na račun u banci “Poštanska štedionica”. Ukoliko nemate račun u ovoj banci, on se tokom realizacije otvara po službenoj dužnosti.

Uplate se realizuju oko 20. dana u mesecu.

 


Pročitaj još:


 

Naknada i dodatak za blizance

 

Roditeljski dodatak se ne ostvaruje prema redu porođaja, već prema broju živorođene dece. To znači da majke blizanaca, u slučaju prvog porođaja dobijaju istovremeno dodatak za prvorođeno i dodatak za drugorođeno dete.

  

Kada nije moguće ostvariti pravo


Ima slučajeva kada nije moguće ostvariti pravo na roditeljski dodatak. To su sledeći slučajevi:

 • Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu 

 • Ako je  majka koja je strani državljanin i u toj zemlji je već ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

 

Da li otac može ostvariti pravo na roditeljski dodatak?


Ocu deteta je omogućeno pravo na roditeljski dodatak u situacijama:

 • ako je majka strani državljanin, a isto pravo je već ostvarila u inostranstvu
 • ako majka nije živa ili je napustila dete
 • ako je majka lišena roditeljskog prava
 • ako je majka iz objektivnog razloga sprečena da se stara o detetu

 

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


Podrška lokalne samouprave


Pored navedenih naknada koje obezbeđuje država, i mnogi gradovi u Srbiji takođe daju podršku roditeljima u vidu naknada za rođenje deteta. 

 

Dečji dodatak


Država je predvidela i pravo na dečji dodatak, koji se ostvaruje u porodicama ugroženog materijalnog stanja. 


Izvori: 

http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/3899-roditeljski-dodatak_2/

https://roditelji.edukacija.rs/roditeljski-dodatak/

https://www.mdpp.gov.rs/latinica/populaciona-politika-mere.php

Photo by Hu Chen on Unsplash

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta
Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta
Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji
Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji
Kako izgleda porođaj iz bebine perspektive?
Kako izgleda porođaj iz bebine perspektive?

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.