Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Podrška / Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji

Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji

Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji

U OVOM ČLANKU:

Koji su uslovi za dodeljivanje finansijske pomoći od strane države?

Koliki je iznos finansijske pomoći na lokalnom nivou?

Naknada sa biroa za nezaposlene porodilje

 


Da bi se pomoglo porodiljama koje nisu u radnom odnosu, država i mnoge lokalne samouprave su omogućile određene finansije stimulanse. U ovom članku ćete saznati više o uslovima koje porodilja mora da zadovolji da bi mogla da ostvari pravo na finansijsku pomoć, kao i način na koji se to pravo ostvaruje. 

Materijalna pomoć može doći iz dva izvora: državnog i lokalnog (opštinskog). Državna pomoć (roditeljski dodatak) je dostupna svima koji zadovoljavaju uslove, bez obzira na kojoj opštini u Srbiji žive, dok pomoć koja se dodeljuje od strane pojedinih opština zavisi pre svega od uslova koje propiše određena opština.

Zato je neophodno da se o finansijskoj pomoći koja se dodeljuje na lokalnom nivou informišete u jedinici lokalne samouprave zadužene za dodeljivanje pomoći.

 

Koji su uslovi za dodeljivanje finansijske pomoći od strane države?


Porodilje koje su nezaposlene i žive sa primanjima koja su niža od novčane socijalne pomoći mogu konkurisati za dobijanje novčane naknade koju obezbeđuje Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. U pitanju je vrsta socijalne pomoći koja se dodeljuje materijalno ugroženim građanima.

Osnovni uslovi za dobijanje ove vrste pomoći jesu da su mesečna primanja u domaćinstvu manja od mesečnog iznosa socijalne pomoći, kao i da niko u domaćinstvu trudnice (porodilje) nema imovinu osim one u kojoj živi i zadovoljava svoje stambene potrebe.Tek kada su ovi uslovi ispunjeni, trudnica (porodilja) dobija mogućnost da konkuriše za finansijsku pomoć koju dodeljuje država.

Iznos koji se dobija zavisi od toga da li su ostali članovi domaćinstva sposobni za rad, i drugih okolnosti. 

 

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

Koliki je iznos finansijske pomoći nezaposlenoj porodilji na lokalnom nivou?


Pojedine lokalne samouprave obezbeđuju posebnu vrstu naknade za nezaposlene trudnice. U nekim opštinama i gradovima je reč o jednokratnoj novčanoj pomoći, dok se drugim finansijska pomoć isplaćuje mesečno do detetove prve ili druge godine života.

Iznosi koje navodimo u narednom tekstu su poslednji podaci do kojih smo došli. Obzirom da se oni mogu promeniti, najbolje je da se informišete u jedinici lokalne samopurave u mestu/opštini u kojoj živite. 

U Beogradu nezaposlene porodilje imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, ali samo u slučaju ako sveukupna mesečna primanja supružnika ili partnera kada se podele na broj članova domaćinstva (roditelji i deca, uključujući i novorođenče) ne prelaze 10.000 dinara. Osim toga, svaka porodilja u Beogradu dobija 10.000 dinara, tako da ona koja je nazaposlena može da dobije ukupno 35.000 dinara.

U Vojvodini se roditeljima isplaćuje mesečna novčana pomoć za treće dete u iznosu od 12.000 do navršene druge godine života.

U opštini Jagodina, nezaposlene trudnice i porodilje dobijaju finansijsku pomoć od 12.000 dinara mesečno. Osim toga, stanovnici Jagodine dobijaju i jednokratnu pomoć u iznosu od 200 eura u dinarskoj protivvrednosti, za svako novorođenče. Trudnice prava ostvaraju do termina porođaja, a porodilje do navršenih 12 meseci deteta. 

U opštini Kragujevac, nezaposlene porodilje mogu da računaju na mesečnu naknadu u iznosu od 20.000 dinara, koju će dobijati sve dok dete ne napuni godinu dana. Pored toga sve porodilje dobijaju od grada jednokratan iznos od 30.000 dinara, kao novčanu pomoć za prvo dete. Za rođenje blizanaca, trojki i četvorki grad takođe obezbeđuje socijalnu pomoć.

U opštini Valjevo mesečna naknada za nezaposlene trudnice iznosi 10.000 dinara mesečno do detetovih navršenih 12 meseci života.

U opštini Bor se nezaposlenim trudnicama takođe isplaćuje finansija pomoć do detetove prve godine života a iznosi 15.000 dinara mesečno. Za rođenje prvog deteta svi roditelji dobijaju jednokratno 25.000 dinara, za drugo 40.000, a za treće i četvrto po 70.000 dinara.

U opštini Niš, nezaposlenoj porodilji se jednokratno isplaćuje pomoć u iznosu od 50.000 dinara. Jednokratna pomoć koja se isplaćuje svim porodiljama, bile one zaposlene ili ne, iznosi 20.000 dinara i dobija se samo za prvorođeno dete. U Nišu roditelji mogu da računaju i na dodatna finansiranja kada su u pitanju dupli blizinaci, trojke i četvorke.

Nezaposlene porodilje u Kruševcu dobijaju iznos od 40.000 dinara podeljen u dve jednake rate. Inače, roditelji svakog novorođenčeta dobijaju poklon čestitku u iznosu od 5.000 dinara.

Gornji Milanovac ne isplaćuje posebna sredstva za nezaposlene mame, ali su zato gradska davanja za sve porodilje visoka. Građani Gornjeg Milanovca za prvo i drugo dete dobijaju čak 60.000 dinara, od kojih se 30.000 isplaćuje jednokratno, a ostatak podeljen na 6 rata. Za treće, četvrto i svako naredno se dobija 100.000 dinara, od kojih 70.000 jednokratno, a 30.000 podeljeno na rate.

U opštini Knjaževac nezaposlene majke trećeg, četvrtog i petog deteta mogu da računaju na 20.000 dinara mesečno sve do navršene druge godine deteta, što je ukupan iznos pomoći od 480.000 dinara. Osim toga sve porodice imaju pravo na novčanu pomoć za svako rođeno dete koja se kreće od 35.000 do 100.000 dinara u zavisnosti od toga koje je dete po redosledu rođenja.

Leskovac isplaćuje 20.000 dinara jednokratno nezaposlenim porodiljama, dok zaposlene dobijaju upola manje.

U Somboru nezaposlene porodilje mogu da računaju na jednokratnu pomoć grada u iznosu od 50.000 dinara.

Grad Užice isplaćuje 30.000 dinara svim nezaposlenim porodiljama, jednokratno.

Pored obaveznog prebivališta na teritoriji lokalne samouprave gde trudnica, odnosno porodilja konkuriše za pomoć, potrebno je da se dostave i dokumenta koja potvrđuju da je trudnica nezaposlena. Moguće je da pojedine lokalne samouprave zatraže i dodatnu dokumentaciju.

Mnoge druge opštine u Srbiji imaju različite programe novčane podrške nezaposlenim trudnicama, pa je najbolje o ovome se raspitati u opštini vašeg prebivališta. 

 

Naknada sa biroa za nezaposlene trudnice


Trudnice koje nisu bile zaposlene najmanje godinu dana u kontinuitetu (bez prekida) ne mogu ostvariti pravo na isplatu novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Međutim, ukoliko je trudnica bila u radnom odnosu najmanje 12 meseci, a potom je ostala bez posla, može konkurisati za ovu vrstu pomoći.

Iznos novčane naknade koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđuje se prema republičkom proseku i ne može iznositi manje od proseka minimalne mesečne zarade u proteklih 12 meseci od trenutka podnošenja zahteva za nadoknadu. Isplata novčane naknade traje 3 meseca. U slučaju da je trudnica ostala bez posla neposredno pred porođaj (usled zatvaranja firme), isplata naknade se produžava za vreme trajanja porodiljskog i bolovanja radi nege deteta. U drugim slučajevima, naknada sa biroa se ne isplaćuje za vreme trajanja porodiljskog i odstustva radi nege deteta.

Prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu finansijske pomoći nezaposlenoj trudnici potrebno je da imate dokaz o prestanku radnog odnosa (rešenje o raskidu ugovora o radu ili isteku ugovora o radu, ukoliko je ugovor bio na određeno vreme) i dokaz da su uplaćivani porezi i doprinosi.


Ažurirano: 25.01.2024.

Dečji dodatak 2024
Dečji dodatak 2024
Roditeljski dodatak 2024
Roditeljski dodatak 2024
Uloga roditelja u razvoju bebinog mozga - prvih 12 meseci
Uloga roditelja u razvoju bebinog mozga - prvih 12 meseci

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.