Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Trudnoća po nedeljama / Kalendar trudnoće - računanje trudnoće po nedeljama, mesecima, trimestrima i termin porođaja

Kalendar trudnoće - računanje trudnoće po nedeljama, mesecima, trimestrima i termin porođaja

Trudnoća po nedeljama

U OVOM ČLANKU:

Računanje termina porođaja

Kako se računaju nedelje trudnoće?

Kako se računaju meseci trudnoće?

Kako se računaju trimestri u trudnoći?

Šta ako ne znam datum poslednje menstruacije ili ako imam neredovne cikluse?

Alati: kalkulator porođaja

 


 

Kalendar trudnoće: Kako da znam u kojoj sam nedelji i mesecu trudnoće?

 

Računanje termina porođaja


Ne postoji 100% siguran način da saznate kada ste ovulirali i začeli.  Zbog ovoga većina ginekologa kalendar trudnoće bazira na poslenjem ciklusu, gde se kao početak trudnoće uzima prvi dan vaše poslednje menstruacije. 
 

Po ovom kalendaru, trudnoća traje 280 dana, odnosno punih 40 nedelja ili punih 9 meseci, računajući od prvog dana poslednje menstruacije.

 


Najlakši način da izračunate verovatni termin porođaja jeste da oduzmete 3 meseca od prvog dana poslednje menstruacije, a zatim dodate 7 dana. Na primer, ako je vaša poslednja menstruacija počela 10. maja, oduzmite 3 meseca i dobićete 10. februar. Zatim dodajte 7 dana i dobićete 17. februar kao termin porođaja. Ipak, bez obzira na ovu kalkulaciju, sasvim je uobičajeno i normalno da se porodite i do dve nedelje ranije ili kasnije. 

 


 

Tumačenje termina


nedelja + dan:

Rani termin: od 37. + 1 do 38. + 7

Pun termin:  od 39. + 1 do 40. + 7 

Kasni termin: od 41. + 1 do 41. + 7 

Post termin: od 42. + 1 pa nadalje 

 

Ulaskom u rani termin smatra se početak 37. nedelje trudnoće. Porođaj pre 37. nedelje smatra se prevremenim.


Kao normalan termin smatra se period od 38. do 42. nedelje trudnoće.


Ukoliko se trudnoća nastavi nakon 42. nedelje, reč je o prenesenoj trudnoći. Prenesena trudnoća ne znači uvek da je beba duže u stomaku. Moguće je da kalkulacija termina nije bila precizna, naročito ukoliko nije urađen rani utrazvučni pregled koji bi potvrdio strarost fetusa.

 

nastavak ispod


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by bebo.club (@bebo.club)


 

 

Računanje termina prema datumu začeća


Uobičajena metoda računanja termina jeste na bazi datuma poslednjeg ciklusa. To je sjajan način ako imate redovne cikluse. Međutim, ako su vaši ciklusi neredovni, doktor će bolju procenu napraviti ukoliko trudnoću računa od datuma kada ste začeli, ukoliko se sećate. Jednostavno, na ovaj datum dodajte 266 dana i dobili ste termin porođaja.

 

Računanje termina nakon VTO


Ukoliko ste do trudnoće došli putem postupka vantelesne oplodnje, kalendar trudnoće i kalendar po nedeljama ćete bazirati na datumu embriotransfera, kao datumu začeća. Termin porođaja ćete izračunati ako na datum embriotransfera dodate 266 dana. 

 

Ultrazvučni pregled - konačna potvrda 


Čak i ako niste sigurni kog datuma je počela poslednja menstruacija ili kog datuma ste začeli, ono što će sasvim sigurno vašem ginekologu biti dovoljno da bi odredio termin porođaja, kao i nedelju trudnoće u kojoj se nalazite, jeste ultrazvučni pregled.


Doktor će, da bi odredio starost trudnoće, odnosno ploda, posebno obratiti pažnju na:

  • srčani ritam ploda (čuje se obično oko 9. ili 10. nedelje, mada ovo može da varira). Na kasnijim pregledima će želeti da zna kada ste osetili prve pokrete (obično između 18. i 22. nedelje, mada može biti nešto ranije ili kasnije). Na osnovu njih, moći će da potvrdi termin porođaja.
     
  •  telesnu dužinu ploda (TD) - ​Uzimanjem mera ploda, doktor će moći da odredi koliko je plod star, jer su sve bebe do 18. nedelje iste veličine. 
     
  •  visinu fundusa materice, odnosno dužinu od pubične kosti do vrha materice, koja se meri na svakom prenatalnom pregledu

 

Da li termin porođaja može da se menja?


Da, naročito ukoliko imate neregularne cikluse ili ste propustili ultrazvučni pregled u prvom trimestru. Takođe, termin porođaja može naknadno da se menja u odnosu na prvu procenu ukoliko je visina fundusa ili nivo hormona AFP (alfa-fetoproteinvan uobičajenih granica za procenjenu nedelju trudnoće.  

 

Da li se termin porođaja može planirati?


Iako možda pripadate srećnoj grupi žena koja može da zatrudni kada poželi i bira horoskopski znak bebe, teško je da zaista precizno odredite baš sam dan porođaja (pa čak i nedelju ili mesec!). Svaka trudnoća je različita, a ima istine u izreci da beba često "bira sama" kada će doći na svet. 

 

Kako se računaju nedelje trudnoće?


Kako biste odredili u kojoj ste nedelji trudnoće, proverite kada ste dobili poslednju menstruaciju. Prvi dan poslednje menstruacije računa se kao prvi dan trudnoće. "Nulta nedelja" predstavlja 1. nedelju trudnoće. To izgleda ovako:

 

nedelja + dan:

1. nedelja trudnoće traje od 0. + 1 do 0. + 7

2. nedelja trudnoće traje: od 1. + 1 do 1. + 7 

3. nedelja trudnoće traje: od 2. + 1 do 2. + 7 

4. nedelja trudnoće traje: od 3. + 1 do 3. + 7

5. nedelja trudnoće traje: od 4. + 1 do 4. + 7

6. nedelja trudnoće traje: od 5. + 1 do 5. + 7

7. nedelja trudnoće traje: od 6. + 1 do 6. + 7

8. nedelja trudnoće traje: od 7. + 1 do 7. + 7

9. nedelja trudnoće traje: od 8. + 1 do 8. + 7

10. nedelja trudnoće traje: od 9. + 1 do 9. + 7 

11. nedelja trudnoće traje: od 10. + 1 do 10. + 7

12. nedelja trudnoće traje: od 11. + 1 do 11. + 7

13. nedelja trudnoće traje: od 12. + 1 do 12. + 7 

14. nedelja trudnoće traje: od 13. + 1 do 13. + 7 

15. nedelja trudnoće traje: od 14. + 1 do 14. + 7 

16. nedelja trudnoće traje: od 15. + 1 do 15. + 7

17. nedelja trudnoće traje: od 16. + 1 do 16. + 7 

18. nedelja trudnoće traje: od 17. + 1 do 17. + 7 

19. nedelja trudnoće traje: od 18. + 1 do 18. + 7

20. nedelja trudnoće traje: od 19. + 1 do 19. + 7 

21. nedelja trudnoće traje: od 20. + 1 do 20. + 7 

22. nedelja trudnoće traje: od 21. + 1 do 21. + 7 

23. nedelja trudnoće traje: od 22. + 1 do 22. + 7 

24. nedelja trudnoće traje: od 23. + 1 do 23. + 7

25. nedelja trudnoće traje: od 24. + 1 do 24. + 7

26. nedelja trudnoće traje: od 25. + 1 do 25. + 7 

27. nedelja trudnoće traje: od 26. + 1 do 26. + 7

28. nedelja trudnoće traje: od 27. + 1 do 27. + 7 

29. nedelja trudnoće traje: od 28. + 1 do 28. + 7 

30. nedelja trudnoće traje: od 29. + 1 do 29. + 7

31. nedelja trudnoće traje: od 30. + 1 do 30. + 7 

32. nedelja trudnoće traje: od 31. + 1 do 31. + 7

33. nedelja trudnoće traje: od 32. + 1 do 32. + 7 

34. nedelja trudnoće traje: od 33. + 1 do 33. + 7 

35. nedelja trudnoće traje: od 34. + 1 do 34. + 7 

36. nedelja trudnoće traje: od 35. + 1 do 35. + 7 

37. nedelja trudnoće traje: od 36. + 1 do 36. + 7

38. nedelja trudnoće traje: od 37. + 1 do 37. + 7

39. nedelja trudnoće traje: od 38. + 1 do 38. + 7

40. nedelja trudnoće traje: od 39. + 1 do 39. + 7

41. nedelja trudnoće traje: od 40. + 1 do 40. + 7 

42. nedelja trudnoće traje: od 41. + 1 do 41. + 7

 

 

Trudnoća po mesecima - Kako se računaju meseci trudnoće?


Slično je i sa mesecima, računaju se od prvog dana poslednje menstruacije. Međutim, meseci se ne poklapaju idealno sa nedeljama trudnoće, pa tako recimo 7. mesec može da počne bilo kad između 25. i 27. i da traje do 28.-31. nedelje trudnoće.

Da biste, ipak, imali neku ideju o tome kad ulazite u koji mesec trudnoće, to otprilike izgleda ovako:
 

nedelja + dan:

Prvi mesec trudnoće traje od 1. do 4. nedelje, tj. od 0. + 1 do 3. + 7

Drugi mesec trudnoće traje od 5. do 8. nedelje, tj. od 4. + 1 do 7. + 7 

Treći mesec trudnoće traje od 9. do 13. nedelje, tj. od 8. + 1 do 12. + 7 

Četvrti mesec trudnoće traje od 14. do 17. nedelje, tj. od 13. + 1 do 16. + 7 

Peti mesec trudnoće traje od 18. do 22. nedelje, tj. od 17. + 1 do 21. + 7 

Šesti mesec trudnoće traje od 23. do 27. nedelje, tj. od 22. + 1 do 26. + 7 

Sedmi mesec trudnoće traje od 28. do 31. nedelje, tj. od 27. + 1 do 30. + 7

Osmi mesec trudnoće traje od 32. do 35. nedelje, tj. od 31. + 1 do 34. + 7 

Deveti mesec trudnoće traje od 36. do 40. nedelje, tj. od 35. + 1 do 39. + 7 

 

 

Kako se računaju trimestri u trudnoći?


Trudnoća traje oko 9 kalendarskih meseci (odnosno 10 prosečnih mesečnih ciklusa). Trimestar podrazumeva jednostavnu podelu cele trudnoće na 3 perioda (3 tromesečja), od kojih svaki traje oko 3 kalendarska meseca. Ova podela se koristi kako bi se jednostavnije opisale ključne promene koje se dešavaju u vašem telu, kao i u razvoju vaše bebe tokom trudnoće: 


Prvi trimestar obuhvata prvi, drugi i treći mesec, (od 1. do 13. nedelje).

Drugi trimestar obuhvata četvrti, peti i šesti mesec, (od 14. do 27. nedelje).

Treći trimestar obuhvata sedmi, osmi i deveti mesec, (od 28. nedelje do porođaja). 

 

 

Šta ako ne znam datum poslednje mestruacije ili ako imam neredovne cikluse?


Određivanje termina porođaja je najpouzdaniji ukoliko imate redovan ciklus i ako on traje 28 dana.


Međutim, ako imate neredovne cikluse ili niste sigurni kog datuma je počela vaša poslednja mesntruacija, pouzdan uvid u trenutnu nedelju trudnoće i termin porođaja će vam dati prvi prenatalni pregled.


Doktor koji radi ovu vrstu pregleda će detaljno izmeriti vašu bebu, utvrdiće telesnu dužinu TD (Crown Rump Length, CRL) i dobiti precizniju informaciju o tome koliko dugo ste trudni. Na osnovu toga doktor će odrediti i termin porođaja. Prvi UZ pregled bi trebalo uraditi između 08. i 12. nedelje trudnoće.

  

Foto: Shutterstock;

3. nedelja trudnoće
3. nedelja trudnoće
Značaj folne kiseline pre i tokom trudnoće
Značaj folne kiseline pre i tokom trudnoće
4. nedelja trudnoće
4. nedelja trudnoće

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.