Advertisement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Želim da zatrudnim / Vesti / Kako pokrenuti postupak besplatne vantelesne oplodnje? (NOVO 2023)

Kako pokrenuti postupak besplatne vantelesne oplodnje? (NOVO 2023)

besplatna VTO

U OVOM ČLANKU:

Uslovi za besplatan postupak

Kako pokrenuti postupak VTO o trošku države? 

Šta ako imam zamrznute embrione iz prethodnog postupka?

Gde je sve moguće raditi besplatan postupak?

Koliko postupaka je moguće obaviti

Potrebni obrasci

Podrška na nivou gradova  i lokalnih samopurava

 


Vantelesna oplodnja o trošku države - uslovi, postupak, potrebna dokumentacija

 

Prema nekim od poslednjih podataka, preko 100.000 parova u Srbiji bori se sa problemom neplodnosti. U Beogradu je svaki peti par prinuđen na vantelesnu oplodnju, dok je u Srbiji to slučaj sa svakim sedmim parom.
 

Parovi koji ne mogu prirodnim putem da postanu roditelji mogu da se prijave za ulazak u postupak vantelesne oplodnje o trošku države, tj, na račun Republičkog Zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

U okviru postupka, RFZO obezbeđuje i besplatnu uslugu zamrzavanja embriona sa rokom čuvanja do 5 godina. 

 

 

Ko može da se prijavi za vantelesnu oplodnju o trošku države?

 

Uslovi za besplatan postupak BMPO 


Prilikom apliciranja za stimulisani postupak BMPO (biomedicinski potpomognute oplodnje) o trošku države, neophodno je da žena ispunjava nekoliko uslova

 • iscrpljene su druge mogućnosti lečenja steriliteta

 • i pored odgovarajućeg lečenja i dalje je prisutna neplodnost kod žene* 

 • žena do navršenih 45 godina u trenutku prolaska Komisije za BMPO 

 • očuvana je funkcija jajnika

 • Indeks telesne mase kod žene je manji od 30 (BMI)

Neophodni uslovi za muškarca:

 • Muškarac mora imati žive, odnosno morfološki ispravne spermatozoide u ejakulatu ili
   
 • Muškarac sa azoospermijom (bez spermatozoida) mora imati zamrznute spermatozoide u nekoj od klinika u Srbiji

 


Ako je nalaz o prohodnosti jajovoda (HSG) dobar, a nalaz spermograma zadovoljavajući, uslov za besplatni BMPO je da su prethodno urađene bar 3 inseminacije (IUI)


 

Za besplatnu vantelesnu oplodnju:

 • mogu se prijaviti parovi koji imaju već jedno dete u porodici. Pritom nije važno da li je prvo dete dobijeno prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom. 
   
 • može se prijaviti i žena bez partnera;
   
 • može se prijaviti žena koja ima prethodno zamrznute jajne ćelije/embrione iz razloga onkoinfertiliteta (lečenja kancera);
   
 • može se prijaviti muškarac koja ima prethodno zamrznute spermatozoide iz razloga onkoinfertiliteta (lečenja kancera);
   

Dodatne važne informacije:

 • Ukoliko već imate jedno dete, potrebno je da pripremite njegov izvod iz matične knjige rođenih.
   
 • Ukoliko ste u vanbračnoj zajednici, obavezno je da napravite izjavu o tome da se nalazite u ovakvoj zajednici i da ne postoje nikakve zakonom propisane bračne smetnje. Izjava važi 12 meseci. Ovde možete naći formu Izjave
   
 • Ukoliko muškarac ima dijagnozu azoospermije (nema živih spermatozoida u ejakulatu), potrebno je da ima zamrznut materijal u nekoj od klinika za vantelesnu oplodnju u Srbiji. 

 

Kako pokrenuti besplatni postupak vantelesne oplodnje o trošku države?

 

Postupak i koraci za pokretanje vantelesne oplodnje preko Fonda


Ulazak u postupak vantelesne oplodnje o trošku države podrazumeva puno papirologije, pregleda, analiza, razgovora. Ipak, kada unapred znate šta vas očekuje, biće vam lakše da održite strpljenje i pozitivan duh. Često je od ključne važnosti međusobna podrška, kao i podrška okruženja. 


Svi parovi koji žele da se uključe u besplatan postupak VTO, treba da odu na pregled u zdravstvenu ustanovu koja daje mišljenje o tome da li se može obaviti vantelesna oplodnja. Konačnu saglasnost za sprovođenje postupka daje Ministarstvo zdravlja.

 

1. Faza - Prikupljanje uputa za analize


Prva faza podrazumeva odlazak kod izabranog ginekologa za ženu i izabranog lekara opšte prakse za muškarca. 

Doktor treba da utvrditi da postoji uredno overena isprava o osiguranju, kao i da li žena, odnosno muškarac, uspunjavaju uslove za BMPO. 

Takođe, ginekolog, odnosno doktor opšte prakse, upućuju na dalje pretrage.  

 

Žena će dobiti uput za sledeće analize:

 • Bakterijski bris (cervikalni i vaginalni), bris na hlamidiju, i bris na bakterijsku vaginozu

 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija

 • Rubella – serologija

 • Toxoplasma gondii

 • Skrining grlića materice – bris na Papanikolau, kolposkopija

 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom

 • Laboratorijsko ispitivanje horomona (putem krvi) od 2. do 4. dana menstruacije (FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon – AMH)

Neposredno pred postupak, ginekolog izdaje uput za laboratorijske analize, i to:

 • krvna grupa sa Rh faktorom, urin, biohemija, mali faktori koagulacije. 

 

Muškarac će dobiti uput za sledeće analize:

 • Brisevi uretre na bakterije i hlamidiju 

 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija

 • Spermogram i spermokultura

 

Ukoliko muškarac nije osigurano lice, analize može uraditi u privatnoj laboratoriji, a troškove snosi sam.
 

Nalazi briseva, ultrazvuka i hormona važe šest meseci, a svi ostali godinu dana.

 

2. Faza - Uputi za lekarsku komisiju (Komisiju za BMPO)

 

Nakon urađenih analiza, žena se ponovo javlja svom ginekologu, a muškarac lekaru opšte prakse, radi dobijanja sledeća 3 uputa za Komisiju BMPO. To su:

 1. Uput za Komisiju BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova (prema teritoriji prebivališta). 

 2. Za ženu - uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru pregleda Komisije za BMPO (uput treba da bude naslovljen na ustanovu u kojoj zaseda komisija)

 3. Za muškarca - uput za spermogram koji se vrši u okviru pregleda Komisije za BMPO  (uput treba da bude naslovljen na ustanovu u kojoj zaseda komisija)

 

Ginekolog će pre izdavanje uputa proveriti da li su urađene sve analize (iz Faze 1) i da ispunjava sve uslove za besplatan BMPO. 

 

(nastavak ispod)


Pročitaj još:


 

3. faza - Odlazak na Komisiju za BMPO

 

Nakon što ste prikupili ove upute (iz 2. faze), sledi zakazivanje pregleda (Komisija BMPO) u ustanovi u koju ste upućeni.

U našoj zemlji postoji mreža od šest ustanova u kojima zaseda Komisija za BMPO.

To su:

Vi ćete zakazati pregled kod ustanove koja vam pripada po teritorijalnoj nadležnosti. 
 

Telefone za zakazivanje pregleda na Komisiji za BMPO možete naći ovde.


Ukoliko ne živite na teritoriji ustanove na koju ste upućeni, treba da se najpre javite matičnoj filijali RFZO.  Tamo će vam se overiti svi uputi i izdati obarazac OLK-1.


Prilikom odlaska na Komisiju za BMPO, sledi popunjavanje sledećih obrazaca:

 • Izjava o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se (ako postoji mogućnost) raditi postupak (obrazac BMPO-1)
   
 • Izjavu da iz postojeće zajednice nemate decu, odnosno da imate jedno dete (obrazac BMPO-2). 
   
 • Izajvu da ste saglasni da zamrznete embrione ukoliko postoji mogućnost (obrazac BMPO-6). Jedan primerak ovog obrasca čuvate za ustanovu u kojoj će se raditi postupak. 


Takođe dostavljate:

 • Izvod iza matične knjige rođenih za prvo dete, ukoliko imate dete u porodici  

 • Potvrdu o zamrznutom materijalu za muškarca sa azoospermijom

 • Obrazac BMPO-7 (samo ako vam je za prethodni postupak izdat obrazac BMPO-6) iz ustanove u kojoj ste prethodno bili upućeni na stimulisani postupak BMPO.

 

Na pregled Komsije za BMPO odlazite zajedno. Tom prilikom treba da imate spremnu sledeću dokumentaciju:

 • svu prikupljenu medicinsku dokumentaciju (urađene analize, izveštaje lekara). 
   
 • upute za Komisiju dobijene od ginekologa, odnosno lekara opšte prakse
   
 • fotokopiju otpusne liste, ukoliko ste prethodno radili neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI)
   

 • sve otpusne liste ako je bilo nekih medicinskih procedura, i to: HSG, histeroskopijalaparoskopija, laparotomija
   

 • kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je žena bolovala ili ako je operisana od neke bolesti.


Na lekarskoj komisiji će se zapravo potvrditi dijagnostika, na osnovu svih urađenih analiza, a po potrebi će se uraditi ultrazvučni pregled (kod žene), a kod muškarca analizu spermograma.   


Ukoliko ste "prošli" lekarsku komisiju, dobićete Potvrdu o ispunjenosti uslova za stimulisani postupak BMPO (obrazac BMPO-3).


Potvrda (BMPO-3) koju ste dobili i koja važi samo za jedan postupak, traje 12 meseci, u kom periodu je zdravtsvena ustanova obavezna da započne postupak.  


Ovim ste uspešno završili sve korake za odobrenje postupka!

 

4. faza - Pozivno pismo za postupak


Sada sledi čekanje, ali ipak sa olakšanjem, jer ćete izvesno biti pozvani u doglednom periodu. 

Čekanje se završava kada od matične filijale ili same ustanove u kojoj će se obaviti VTO dobijete pozivno pismo.

Pozivno pismo sa se šalje na adresu (iz prijave na zdravstveno osiguranje). Ako pozivno pismo nije primljeno putem adrese, može se preuzeti i u nadležnoj filijali RFZO. 

U ovom pismu ćete saznati zakazan termin odlaska u ustanovu, odnosno kliniku na kojoj ćete raditi postupak.

Ukoliko je prijava išla preko eUprave, na ovom portalu ćete dobiti i obaveštenje. 

 

5. faza - Ponovo u dom zdravlja po upute


Sada je potrebno da, sa ovim pismom, oba partnera ponovo odu u dom zdravlja po dalje upute.

Naime, žena odlazi kod svog ginekologa po uput za stacionarno lečenje, a muškarac kod svog lekara po specijalistički uput. Oba uputa treba da glase na ustanovu u kojoj će se raditi postupak.  

Kada je i to završeno, sa pozivnim pismom i uputima iz doma zdravlja, odlazite u matičnu filijalu RFZO (tzv. socijalno) da overite upute i uzmete obrazac OLK-12. 

 

6. Faza - Odlazak na postupak u odabranu ustanovu


Termin u klinici na kojoj ćete raditi postupak, a koji je naznačen u pozivnom pismu, odnosi se zapravo na prve konsultacije koje prethode samom postupku. 

Na tim kosultacijama, upoznaćete doktora koji će vam voditi postupak, i dogovoriti termin početka procesa. 

Važno je i da na ovaj razgovor ponesete obrazac OLK-12 i SVU dosadašnju dokumentaciju, kako bi doktor stekao kompletan uvid u vaše stanje i odredio pripremnu terapiju i metodu BMPO. 

Neposredno pred sam postupak, biće potrebno da imate spremne još i sledeće analize, koje se tiču opšteg zdravstvenog profila, i to:  

 • krvna grupa
 • Rh faktor
 • krvna slika
 • urin
 • biohemijske analize
 • mali faktori koagulacije

 


Šta ako imamo zamrznute embrione iz prethodnog postupka?


Procena isupnjenosti uslova za krioembriotransfer (transfer zamrznutih embriona), gotovo je ista kao i kod apliciranja za stimulisani BMPO postupak.

To znači da je neophodno da ispunjavate iste uslove kao i za stimulisani BMPO (navedene na početku ovog članka). 

Ukoliko je protekao rok važenja navedenih analiza, biće potrebno da radite nove. 

Država obezbeđuje i pokriva troškove zamrzavanja 6 embriona sa rokom čuvanja do 5 godina. 

Ukoliko iz prethodnog postupka imate sačuvane zamrznute embrione, bićete upućivani na krioembriotransfer sve dok ne iskoristite sve zamrznute embrione. 

Onda kada iskoristite sve zamrznute embrione, možete biti upućeni na nov stimulisani postupak BMPO. 

Ako se prijavljujete za krioembriotransfer, treba da pripremite:

 • Obrazac BMPO-7 izdat od ustanove u kojoj vam je prethodni put rađen stimulisan postupak BMPO.
   
 •  Ukoliko su zamrznuti embrioni premešteni iz jedne u drugu ustanovu, potrebno je, uz obrazac BMPO-7, dostaviti potvrdu o izvršenom premeštanju zamrznutih embriona. Ovu potvrdu izdaje ustanova u kojoj se embrioni sada čuvaju, odnosno u kojoj će se raditi krioembriotransfer.
   
 •  Ukoliko embrioni nisu zamrznuti na teret zdravstvenog osiguranja, potrebno je imati potvrdu o zamrznutim embrionima od ustanove u kojoj se embrioni čuvaju. 

 

Gde je sve moguće raditi besplatnu vantelesnu oplodnju?


Besplatni postupak vantelesne oplodnje je moguće uraditi u specijalizovanim državnim institucijama (tzv. plan mreže), ali i privatnim klinikama koje su potpisale ugovor sa RFZO. 

Spisak odobrenih privatnih klinika se stalno proširuje, a ovde možete pogledati ažurirani spisak

Kliniku možete birati sami, a svoje preferencije iskazujete na Komisiji. Ukoliko postoji mogućnost, radićete postupak u željenoj klinici. Ukoliko iz nekog razloga nije moguće obaviti postupak u željenoj klinici, bićete preraspoređeni u neku drugu ustanovu. 

 

Koliko besplatnih postupaka je moguće obaviti

 
 • za prvo dete RFZO pokriva troškove neograničenog broja stimulisanih postupka i neograničenog broja krioembriotransfera

 • za drugo dete RFZO pokriva dva stimulisana postupka i tri krioembriotransfera

 • tri stimulisana postupka i tri krioembriotransfera sa doniranim materijalom (spermatozoidima ili jajnim ćelijama) ako jedan od partnera (bračni ili vanbračni) nema dete

 • tri stimulisana postupka i tri krioembriotransfera sa doniranim spermatozoidima kod žena koja nema dete i nema partnera


Više informacija o besplatnoj oplodnji kroz donaciju saznajte ovde. 

 


Korisni saveti koje daje udruženje Šansa za roditeljstvo:
 

 • Obratite pažnju na datume na analizama i uputima koje dobijate u domu zdravlja
   
 • Trudite se da unapred saznate u kojoj ustanovi treba da radite koje analize - uštedeće vam značajno vreme
   
 • Ukoliko želite da promenite izabranu kliniku za postupak BMPO, pozovite centar za VTO na 0800 333 030

 

Obrasci za vantelesnu oplodnju - spisak i linkovi

 

Podrška na nivou gradova i lokalnih samouprava

 

Grad Beograd daje podršku parovima koji imaju problem sa sekundrarnim sterilitetom, odnosno parovima koji imaju već jedno dete u porodici. Više o tome saznajte na ovom linku

Pored Beograda, i mnogi drugi gradovi i lokalne samopuprave u Srbiji daju podršku parovima koje se bore sa neplodnošću. Više o tome saznajte na ovom linku. 

 


Više informacija o prijavljivanju na postupak besplatne vantelesne oplodnje možete dobiti kontaktiranjem:
 

RFZO na broj 

064 8522 537


Udruženje Šansa za roditeljstvo na broj 

061 624 5224


Centar za vantelesnu oplodnju na besplatni broj 

0800 333 030


slanjem maila Centru za vantelesnu oplodnju na 

vantelesnaoplodnja@centarvto.rs

 


Izvori:
sansazaroditeljstvo.org.rs
rfzo.rs/download/vto/Uputstvo
rfzo.rs/download/vto/PreliminarniIzvestajolecenjuneplodnostipostupcimaBMPO
gakfront.org

Ažurirano: 25.01.2024.

Vantelesna oplodnja (VTO) - osnovni pojmovi
Vantelesna oplodnja (VTO) - osnovni pojmovi
ICSI metoda - specifična metoda vantelesne oplodnje
ICSI metoda - specifična metoda vantelesne oplodnje
Četvrti pokušaj vantelesne oplodnje finansira Beograd (Arhiva)
Četvrti pokušaj vantelesne oplodnje finansira Beograd (Arhiva)

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.