Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Naknada i dodatak za drugo dete 2024

Naknada i dodatak za drugo dete 2024

Naknada i dodatak za drugo dete 2024

U OVOM ČLANKU:

Koliko iznosi roditeljski dodatak za drugo dete?

Podnošenje zahteva za dodatak za drugo dete

Ko ostvaruje pravo na dodatak za drugo dete

Kako se isplaćuje roditeljski dodatak

Naknada i dodatak za drugorođene blizance

Kada roditelji ne mogu da ostvare pravo na roditeljski dodatak

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?

 


Naknada i dodatak za drugo dete

 


Za rođenje drugog deteta od 01. januara 2024. i kasnije, država odobrava pomoć majkama u iznosu od 329.643,66 dinara, koja se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate po 13.725,15 dinara.

 

nastavak ispod


reklama


 

UKRATKO: 

 • Roditeljski dodatak za drugo dete iznosi 329.643,66 dinara i isplaćuje se u 24 jednake rate, odnosno po 13.725,15 dinara mesečno u periodu od 2 godine
   
 • Jednokratna pomoć za rođenje drugog deteta za decu rođenu 1. januara 2024. i kasnije iznosi 123.871,49 dinara.
 • Uz roditeljski dodatak isplaćuje se i paušal za nabavku opreme za dete, u iznosu od 6.867,58 dinara.
   
 • Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka, odnosno jedan od roditelja koji se neposredno stara o detetu.
   
 • ​Pored roditeljskog dodatka od države, mnogi gradovi i lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatnu finansijsku podršku porodiljama. 

 

Koliko iznosi roditeljski dodatak za drugo dete?


Roditeljski dodatak, odnosno naknada i dodatak za drugo dete iznosi 329.643,66 dinara. Taj iznos se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate od po 13.725,15 dinara.


Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se na osnovu dana rođenja deteta, a usklađuje se dva puta godišnje na osnovu indeksa potrošnje.


Roditeljski dodatak za drugo dete se uvećava za paušal za nabavku opreme za dete. 

 

Nabavka opreme za bebu - Isplata paušala


Paušal za nabavku opreme za drugo dete se isplaćuje zajedno sa prvom ratom roditeljskog dodatka i on iznosi 6.867,58 dinara.


Navedeni iznos se primenjuje za svu decu rođenu od 1. januara 2024. godine pa nadalje. 

 

(nastavak ispod)


Pročitaj još:


 

Ko ostvaruje pravo na dodatak za drugo dete

  

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu koje joj je drugo po rođenju.

Naknada i dodatak za drugo dete se ostvaruje ukoliko je majka državljanka Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji.

Majka može ostvariti pravo na roditeljski dodatak i ukoliko je ona strana državljanka, i to u slučaju ako ona ima status stalno nastanjenog stranca i pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.

 

Otac takođe može ostvariti pravo na roditeljski dodatak u nekoliko slučajeva:

 • ukoliko je majka deteta strani državljanin 

 • ako majka nije živa

 • ako je napustila dete

 • ako je majka lišena roditeljskog prava 

 • ako je majka iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

 

nastavak ispod


reklama


 

Podnošenje zahteva za dodatak za drugo dete

 

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak se može podneti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

 

Podnošenje zahteva u zdravstvenoj ustanovi


U slučaju kada roditelji odluče da zahtev podnosu u porodilištu, onda jedan od roditelja daje ovlašćenje radniku zdravstvene ustanove, po kom osnovu, on elektronskim putem šalje zahtev nadležnom organu. Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Roditeljski dodatak se ne može ostvariti, ako novorođeno dete za koje se podnosi zahtev nije vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

 

Podnošnje zahteva nadležnom organu 


Ukoliko roditelji ne podnesu zahtev u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, zahtev se može podneti i nadležnom organu do navršene prve godine života deteta.  

Pod nadležnim organom se smatra jedinica lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno služba za dečju i socijalnu zaštitu.

Potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:

 • Uredno popunjen zahtev

 • Izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče

 • Fotokopija ili očitana lična karta majke

 • Podaci iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici

 • Uverenja o državljanstvu majke

 • Podatak o prebivalištu majke

 • Podatak o prebivalištu za svu decu

 • Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, odnosno da deca starija po rođenju nisu smeštena u ustanove socijalne zaštite i nisu data u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje (da majka nije lišena roditeljskog prava za prethodno rođenu decu).

 

Kako se isplaćuje roditeljski dodatak

 
Roditeljski dodatak se uplaćuje jednom mesečno na račun u banci “Poštanska štedionica”. Ukoliko nemate račun u ovoj banci, on se tokom realizacije otvara po službenoj dužnosti.


Naknada i dodatak za drugorođene blizance


Roditeljski dodatak se ne ostvaruje prema redu porođaja, već prema broju živorođene dece. To znači da majka blizanaca, u slučaju drugog porođaja dobija istovremeno dodatak za drugorođeno i dodatak za trećerođeno dete.

 

Kada roditelji ne mogu da ostvare pravo na roditeljski dodatak


U sledećim slučajevima roditelji ne mogu ostvariti roditeljski dodatak:

 • Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu 

 • Ako je  majka koja je strani državljanin, u zemlji čiji je državljanin već ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

 

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


Podrška lokalne samouprave


Pored navedenih naknada koje obezbeđuje država, i mnogi gradovi u Srbiji takođe daju podršku roditeljima u vidu naknada za rođenje deteta. 

 

Dečji dodatak


Država je predvidela i pravo na dečji dodatak, koji se ostvaruje u porodicama ugroženog materijalnog stanja. 

 


Birali smo za vas


                

Izvor: 

http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/3899-roditeljski-dodatak_2/
https://www.mdpp.gov.rs/latinica/populaciona-politika-mere.php

Foto: Freepik

Ažurirano: 27.07.2023.

Kako detetu saopštiti da će dobiti brata ili sestru
Kako detetu saopštiti da će dobiti brata ili sestru
Izmlazanje majčinog mleka - kako se izmlazati i čuvati mleko?
Izmlazanje majčinog mleka - kako se izmlazati i čuvati mleko?
Pokazatelj bebinog stanja na rođenju: Apgar skor
Pokazatelj bebinog stanja na rođenju: Apgar skor

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.