Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Naknada i dodatak za treće i četvrto dete 2024

Naknada i dodatak za treće i četvrto dete 2024

dodatak za četvrto dete

U OVOM ČLANKU:

​Roditeljski dodatak za treće dete

Roditeljski dodatak za četvrto dete

Paušal za opremu za bebu - za treće i četvrto dete

Ko od roditelja ostvaruje pravo na dodatak za treće dete i dodatak za četvrto dete

Podnošenje zahteva za dodatak za treće dete i dodatak za četvrto dete

Mesečna isplata naknade

Naknada i dodatak za trećerođene blizance

Naknada i dodatak za četvrtorođene blizance

Kada se naknada za treće dete i naknada za četvrto ne može ostvariti

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


 

Naknada i dodatak za treće i četvrto dete 

 


UKRATKO:

 • Roditeljski dodatak za treće dete iznosi 1.977.861,97 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata, odnosno 16.482,18 dinara mesečno u periodu od 10 godina.
   
 • Roditeljski dodatak za četvrto dete iznosi 2.966.792,95 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata, odnosno 24.723,28 dinara mesečno u periodu od 10 godina.
   
 • Jednokratna pomoć za rođenje trećeg deteta za decu rođenu 1. januara 2024. i kasnije iznosi 123.871,49 dinara.
   
 • Uz roditeljski dodatak isplaćuje se i paušal za nabavku opreme za dete, u iznosu od 6.867,58 dinara
   
 • Uz to, za dete rođeno od 01.01.2022. godine na snazi je nova odredba po kojoj majke imaju pravo na pomoć države pri kupovini/izgradnji prvog stana ili kuće, u maksimalnom iznosu od 20.000 evra. 
   
 • Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka, odnosno jedan od roditelja koji se neposredno stara o detetu.
   
 • ​Pored državne naknade, mnogi gradovi i lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatnu finansijsku podršku porodiljama. 

 

nastavak ispod


reklama


 

Roditeljski dodatak za treće dete


Naknada za treće dete iznosi 1.977.861,97 dinara, a taj iznos se iplaćuje podeljen u 120 jednakih mesečnih rata od po 16.482,18 dinara. To znači da roditelji dobijaju dodatak za treće dete narednih 10 godina.

 

Roditeljski dodatak za četvrto dete


Naknada za četvrto dete iznosi 2.966.792,95 dinara, a taj iznos se isplaćuje u 120 rata po 24.723,28 dinara. Dakle, roditelji četvrtog deteta dobijaju dodatak za četvrto dete narednih 10 godina.


​Roditeljski dodatak za treće, kao i za četvrto dete uvećava se za vrednost paušala za nabavku opreme za dete. 

 

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

Oprema za bebu - za treće i četvrto dete


Paušal za nabavku opreme za treće i četvrto dete se isplaćuje zajedno sa prvom ratom roditeljskog dodatka i on iznosi 6.867,58 dinara.


Navedeni iznosi se primenjuju za svu decu rođenu 1. januara 2024. godine, i kasnije. 


Visina roditeljskog dodatka, kao i paušala za nabavku opreme se utvrđuje se na osnovu dana rođenja deteta.

 

nastavak ispod


reklama


 

Ko od roditelja ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za treće, odnosno za četvrto dete

 

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu, a za dete koje joj je treće ili četvrto po rođenju. 


Majka to pravo ostvaruje ukoliko je državljanka Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji.


Ukoliko je majka strana državljanka, ona takođe može ostvariti pravo na roditeljski dodatak, ali samo pod uslovom da ima status stalno nastanjenog stranca, kao i da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.


Otac može ostvariti pravo na roditeljski dodatak u nekoliko slučajeva:
 

 • ukoliko je majka deteta strani državljanin 

 • ako majka nije živa

 • ako je napustila dete

 • lišena je roditeljskog prava 

 • ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

 

Podnošenje zahteva za dodatak za treće dete i dodatak za četvrto dete


Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak se može podneti na dva načina, od kojih roditelji biraju onaj koji im više odgovara. Prvi način podnošenja zahteva je ostvariv u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, a drugi u nadležnom organu lokalne samouprave. 

 

Podnošenje zahteva u zdravstvenoj ustanovi
 

U prvim danima nakon rođenja deteta, roditelji zahtev podnose u samom porodilištu. Zapravo, oni zahtev ne podnose sami, već to čini zdravstveni službenik na osnovu ovlašćenja jednog od roditelja. Na osnovu datog ovlašćenja, on elektronskim putem šalje zahtev nadležnom organu. Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Roditeljski dodatak se ne može ostvariti, ako novorođeno dete za koje se podnosi zahtev nije vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

 

Podnošnje zahteva nadležnom organu 
 

Ako roditelji nisu podneli zahtev u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, oni to mogu učiniti i u nadležnom organu lokalne samouprave do navršene prve godine života deteta.  

Pod nadležnim organom se smatra jedinica lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno služba za dečju i socijalnu zaštitu.

U ovom slučaju potrebno je pripremiti dokumenta:

 • Uredno popunjen zahtev

 • Izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče

 • Fotokopija ili očitana lična karta majke

 • Podaci iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici

 • Uverenja o državljanstvu majke

 • Podatak o prebivalištu majke

 • Podatak o prebivalištu za svu decu

 • Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, odnosno da deca starija po rođenju nisu smeštena u ustanove socijalne zaštite i nisu data u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje (da majka nije lišena roditeljskog prava za prethodno rođenu decu).

 

nastavak ispod


Birali smo za vas...


 

Mesečna isplata naknade

 

Roditeljski dodatak za treće i četvrto dete se isplaćuje jednom mesečno u roku od 10 godina nakon rođenja deteta, dakle približno do detetovog 10. rođendana. 


Novac se uplaćuje na račun u banci “Poštanska štedionica”. Ukoliko nemate račun u ovoj banci, on se tokom realizacije otvara po službenoj dužnosti.

 

Naknada i dodatak za trećerođene blizance


Roditeljski dodatak se ne ostvaruje prema redu porođaja, već prema broju živorođene dece. To znači da majka blizanaca, u slučaju trećeg porođaja dobija istovremeno dodatak za trećerođeno i dodatak za četvrtorođeno dete.

 

Naknada i dodatak za četvrtorođene blizance


Iako zakon predviđa da se roditeljski dodatak dobija samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete, napravljen je izuzetak u slučaju ako majka koja ima troje dece u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece. 


Naime, ona će ostvariti pravo na roditeljski dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.Kada se naknada za treće dete i naknada za četvrto ne može ostvariti


Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu oni ne mogu da ostvare pravo na roditeljski dodatak.


Takođe, ne mogu ga ostvariti i ukoliko je majka koja je strani državljanin, u zemlji čiji je državljanin već ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

 

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


Podrška lokalne samouprave


Pored navedenih naknada koje obezbeđuje država, i mnogi gradovi u Srbiji takođe daju podršku roditeljima u vidu naknada za rođenje deteta. 

 

Dečji dodatak


Država je predvidela i pravo na dečji dodatak, koji se ostvaruje u porodicama ugroženog materijalnog stanja. 


Ažurirano: 27. jil 2023.

Izvor: 
http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/3899-roditeljski-dodatak_2/

https://www.mdpp.gov.rs/latinica/populaciona-politika-mere.php

Photo by Charlein Gracia on Unsplash, Freepik

Kako beba menja dinamiku sna?
Kako beba menja dinamiku sna?
Kako se izboriti sa bebinim buđenjem tokom noći?
Kako se izboriti sa bebinim buđenjem tokom noći?
Život bebe u višejezičnom okruženju
Život bebe u višejezičnom okruženju

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.