Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam dete 1-3 / Skidanje sa pelena / Vreme je za nošu

Vreme je za nošu

Vreme je za nošu

U ovom članku:

Kako to izgleda u drugim kulturama?

Kada treba uvesti ovu naviku?


 

Kako naučiti dete na nošu?


Veoma nam je dobro poznata činjenica da postoje mnogi narodi ili plemena koji žive mnogo više u dosluhu sa prirodom od nas koji živimo u savremenoj civilizaciji, okruženi tehnologijom i svakodnevnim tehnološkim napretkom koji menja našu svakodnevicu iz dana u dan. Naime, u Aziji, Africi i Južnoj Americi postoje majke koje već vekovima svoju decu nose pripijenu uz sebe. Verovatno ste makar nekada videli slike ovih majki sa decom u naručju. Pitanje koje se nameće jeste kako uspeju da na vreme odvoje dete od sebe kada ono želi da se olakša?! Verovatno nikome od nas nije pala na pamet ova zagonetka.

Jednostavan odgovor na ovako teško pitanje se ogleda u dokazanoj činjenici da odojče ima urođeni mehanizam da pre nego što će isprazniti svoju bešiku ili creva, ono zaplače na prepoznatljiv način, a uz to pravi i prepoznatljive pokrete rukama i nogama, stoga ove majke koje su više u dosluhu sa prirodom, mogu da prepoznaju ove signale i da na vreme odvoje dete od sebe.

Ono što je zanimljivo jeste da svako odojče, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, način života u okruženju, ima ovaj urođeni, prirodom dat mehanizam, i da svako odojče svojoj majci ovim signalima poručuje isto.

Međutim, u nemogućnosti da ove signale prepoznaju, savremene majke ostanu uskraćene informacije koju im odojče pruža, pa nakon samo par nedelja beba prestaje da ovim vidom neverbalne komunikacije naglašava kada je vreme za njene fiziološke potrebe, budući da majka na njega ne reaguje.

 

Navikavanje na nošu - kada treba uvesti ovu naviku?


Pojava pelena za jednokratnu upotrebu je umnogome olakšala roditeljima svakodnevne rituale oko brige o detetu, ali to je dosta pomerilo i starosnu granicu za uvođenje toaletnih navika. U prošlom veku, sve do pedesetih godina, roditelji su već tokom prva tri meseca dete držali iznad noše ili klozetske šolje kako bi ga navikavali na ovakvo obavljanje nužde. Danas najveći procenat roditelja dete navikava na nošu tek nakon navršene prve godine, a najčešće je u pitanju period oko druge godine. Međutim, postoje i roditelji koji dete navikavaju na nošu tek kada ono napuni tri ili četiri godine, shodno njegovom emocionalnom i fizičkom rastu i napretku.

Koji god trenutak da izaberete, najbitnije je da dete bude emocionalno i fizički spremno za ovaku novinu, jer je to stvar koju radi zbog sebe i svog osamostaljivanja, a ne zbog vas.

Ono što je bitno napomenuti jeste da iako su se trudili da dete naviknu na korišćenje noše dosta ranije, roditelji koji su svoju decu odgajali do pedesetih godina nisu imali više uspeha od današnjih koji decu na nošu navikavaju dosta kasnije. Možda je njihov trud bio veći, ali rezultati su bili gotovo isti kao danas - deca koja su navikavana na nošu ranije, nisu ranije usvojila ovu naviku od dece koja su na nju navikavana kasnije.

Roditelji sami treba da prepoznaju spremnost deteta da se susretne sa ovom navikom. Bez obzira kada krenete sa ovim treningom, dete će ove navike usvojiti kada ono bude spremno. Koliko god se roditelji trudili i koliko god taj trud trajao, jednostavno neće doći do pozitivnih rezultata dok se određeni procesi sazrevanja u detetu ne dogode.

Dete će u jednom trenutku postati svesno svojih fizioloških potreba, i od tog trenutka će roditeljima jasno stavljati do znanja kada želi da se olakša. Jednom kada dete postane svesno, moći će samo da odluči da li želi da se olakša u peleni ili na noši. Ukoliko dete to ume da opiše rečima onda će to biti olakšavajuća okolnost, ukoliko to još uvek ne ume, onda će to pokazati svojom mimikom, držanjem tela i još nekim neverbalnim znacima komunikacije, koje nije teško prepoznati.

Bitno je naglasiti da deca koju roditelji ranije navikavaju na nošu, ne postanu ranije svesna svojih fizioloških potreba od dece koja se kasnije navikavaju na nju. Dakle, starosna granica kada deca postanu svesna ovakvih svojih potreba se kreće između dvanaestog i osamnaestog meseca, ali česta su i sasvim normalna odstupanja od ove granice, poput perioda između osamnaestog i trideset i šestog meseca.

Prilagođavanje noši i odvikavanje od pelena je jedna vrsta samostalnosti, stoga je normalno da se vreme kada je dete spremno za ovakvu vrstu samostalnosti razlikuje od deteta do deteta, budući da je ona uslovljena individualnim sazrevanjem određenih sposobnosti. 

Budući da su devojčice u dosta aktivnosti naprednije od dečaka, onda je sasvim normalno i očekivano da od dečaka budu naprednije i kada je reč o usvajanju ove navike.


 

Kada će beba napraviti prve korake?
Kada će beba napraviti prve korake?
Kako se rešiti cucle?
Kako se rešiti cucle?
Zašto neka deca hodaju na prstima?
Zašto neka deca hodaju na prstima?

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.