Advertisement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Prenatalni pregledi i testovi / Tripl test - prenatalna dijagnostika trizomije i određenih defekata

Tripl test - prenatalna dijagnostika trizomije i određenih defekata

Tripl test - prenatalna dijagnostika trizomije i određenih defekata

U OVOM ČLANKU:

Šta je tripl test?

Kada se ovaj test radi?

Kako se tumače rezultati testa? 

Šta se može saznati iz rezultata dobijenih ovim testom?

Šta ako su rezultati loši?

 


Tripl test u trudnoći - Šta je tripl test?


Tripl test je prenatalni skrining test koji utvrđuje rizike od pojave defekta neuralne cevi ili Daunovog sindroma. Ovaj test ispituje nivoe specifičnih biohemjskih parametara iz krvi trudnice, i to: AFP (alfa-fetoprotein) - protein koga proizvodi fetus, hCG (humani gonadotropin) - hormon koga proizovi placenta i E3 (estriol) - vrsta estrogena koga stvaraju placenta i fetus.

Cilj tripl testa je da se utvrdi koliki je rizik od postojanja najčešćih hromozomskih poremećaja, i to: Daunovog sindroma (trizomija 21 - svaka ćelija u organizmu ima tri kopije hromozoma 21, umesto uobičajene dve), Edvardsovog sindroma (trizomija 18 - nastaje zbog prisustva tri hromozoma 18 u svakoj ćeliji, umesto uobičajena dva) ili defekata neuralne cevi (poremećaji u razvoju mozga i kičmene moždine).

Svaki od markera (AFP, hCG, E3)  daje uvid u poremećaje koji se potencijalno mogu javiti. Uzimajući u obzir njihove nivoe, kao i nalaz detaljnog ultrazvuka i ostale faktore (starost trudnice, period trudnoće, hronične bolesti, višeplodna trudnoća, i dr.) procenjuje se koliki je rizik da kod bebe postoji defekat. 

Tripl test sam po sebi (bez dodatnog ultrazvučnog nalaza i dijagostičkih testova) daje samo statistički iskaz o povećanoj šansi, ali ne postavlja dijagnozu. 

 

Kada se radi tripl test?


Tripl test se radi između 16. nedelje i 18. nedelje trudnoće. 

Kako se tumače rezultati tripl testa? 


Rezultati se izražavaju kao verovatnoća. Dakle, rezultati pokazuju da li postoji visok rizik od postojanja neke od ovih hromozomskih abnormalnosti, ali ne i da li beba zaista ima neki od ovih poremećaja. Konačna dijagnoza se može postaviti samo putem dijagnostičkih procedura, kao što je amniocenteza

Faktori rizika za postojanje Daunovog sindroma  na osnovu starosne dobi majke su sledeći:

Starosna dob:                 Rizik:

25                                   1:1351

30                                   1:910

35                                   1:384

38                                   1:189

40                                   1:112

48                                   1:16


Žene koje imaju npr. 40 godina, najčešće imaju "loše" rezultate što ne znači da neće roditi u potpunosti zdravu bebu. Isto tako, poznato je da bebe sa Daunovim sindromom rađaju i vrlo mlade majke.

Ako žena ima 38 godina faktor rizika da dete ima Daunov sindrom može iznositi 1:180, ali analiza biohemijskih markera može da pokaže da on iznosi 1:300.

 

Koliko je tripl test pouzdan?


Statistički podaci o pouzdanosti su sledeći:

  • U slučajevima defekta neuralne cevi kao što je spina bifida, Tripl test uspešno predviđa defekat u 80 od 100 slučajeva
     
  • U slučajevima defekta neuralne cevi kao što je anencefalija, Tripl test uspešno predviđa defekat u 90 od 100 slučajeva
     
  • U slučajevima Down sindroma, Tripl test uspešno predviđa defekat u 69 od 100 slučajeva
     

Shodno ovome, Tripl test u značajnom procentu može dati lažno negativan rezultat i propustiti postojanje defekta.
 

Važno je zaključiti da u velikom broju slučajeva Tripl test sam po sebi može dati lažan rezultat i time doprineti velikom i nepotrebnom stresu. Zato je važno da se uz test uradi i detaljan ultrazvuk kako bi doktor procenio stvarni rizik i preporučio dalje analize ukoliko smatra da je potrebno.

 


Ažurirano: 21.12.2018.

 

17. nedelja trudnoće
17. nedelja trudnoće
Značaj magnezijuma u trudnoći
Značaj magnezijuma u trudnoći
Da li je bezbedno nositi grudnjak tokom trudnoće?
Da li je bezbedno nositi grudnjak tokom trudnoće?

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.