Advertisement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Podrška / Trudničko bolovanje - kako se otvara, koliko traje, visina naknade, dinamika isplate

Trudničko bolovanje - kako se otvara, koliko traje, visina naknade, dinamika isplate

Otvaranje trudničkog bolovanja

U OVOM ČLANKU:

Ko plaća trudničko bolovanje

Kolika je plata na trudničkom bolovanju

Kako se isplaćuje naknada za vreme trudničkog bolovanja?

​Kako otvoriti trudničko bolovanje

Kako se produžava trudničko bolovanje

Kada se završava trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje za preduzetnice


 

Trudničko bolovanje - sve šta treba da znate

 

Trudničko bolovanje se, prema preporuci i proceni ginekologa, može otvoriti na samom početku trudnoće, ali i kasnije. Izabrani ginekolog otvara trudničko bolovanje u trajanju od 30 dana. 

Ukoliko vaš izbarani ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje, on otvara trudničko bolovanje na period od 30 dana. Ako je potrebno da se trudničko bolovanje produži i nakon tog perioda, ginekolog vas sa svojim mišljenjem, upućuje na lekarsku komisiju.  

Po potrebi se trudničko bolovanje može produžiti i trajati sve do porođaja, kada se nadovezuje na porodiljsko odsustvo. 

 

Ko plaća trudničko bolovanje

 

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće u prvih 30 dana, troškove trudničkog bolovanja snosi poslodavac. 

Počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, naknadu zarade isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. U ovom slučaju 65% naknade se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a 35% zarade RFZO  isplaćuje na teret budžeta Republike Srbije.


 

Kolika je plata na trudničkom bolovanju
 

Visina naknade zarade na trudničkom bolovanju zavisi od toga da li je trudnica bila u radnom odnosu punih 12 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja.

Za prvih 30 dana trudničkog bolovanja, osnovicu za obračun naknade zarade tokom trudničkog bolovanja, čini prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci (ne mora kod istog poslodavca) pre meseca u kome je otvoreno trudničko bolovanje.

Zaradu čini osnovna zarada zaposlene, deo zarade za radni učinak i uvećana zarada. 

Za drugih 30 dana i nadalje, odnosno od 31. dana trudničkog bolovanja, kao osnovica se uzima prosek za prethodna 3 meseca. Uzima se u obračun osnovna zarada uvećana za minuli rad. U ovaj obračun ne ulaze nagrade i bonusi, niti druga primanja iz radnog odnosa. 

Ukoliko trudnica nije ostvarila zaradu za svih 12 meseci koji prethode mesecu kada je otvorila bolovanje, kao osnov za naknadu zarade za mesece u kojima nije radila uzima se minimalna zarada za te mesece. 

 

Kako se i kada isplaćuje naknada za vreme trudničkog bolovanja?

 

Za prvih 30 dana trudničkog bolovanja, naknadu isplaćuje poslodavac na tekuči račun zaposlene. 

Nakon ovog perioda, potrebno je da poslodavac svakog meseca podnosi zahtev nadležnom RFZO za refundaciju bolovanja, koja se, na osnovu tog zahteva, svakog meseca isplaćuje na tekući račun zaposlene. 

 

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

Kako otvoriti trudničko bolovanje


Za otvaranje trudničkog bolovanja, potrebno je da ste u radnom odnosu, bez obzira da li je vaš ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme. 

Vaš ginekolog će proceniti da li vam je potrebno dodatno mirovanje u trudnoći, te će vam otvoriti trudničko bolovanje u trajanju od 30 dana. Nakon ovog perioda, dužni ste da se javite ginekologu koji će vas potom ili uputiti na lekarsku komisiju (koja će odobravati i produžavati vaša buduća odstustva) ili vam zaključiti bolovanje i poslati vas na posao. 

Za otvaranje trudničkog bolovanja neophodno je da ste u radnom odnosu, a od dokumentacije treba da pripremite: 

  • overenu zdravstvenu knjižicu

  • nalaz ginekologa sa razlogom za otvaranje bolovanja (obično se daje nakon ginekološkog pregleda)

  • potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad usled održavanja trudnoće (izdaje ginekolog)

Potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad dostavljate svom poslodavcu, koji odobrava bolovanje počev od datuma koji stoji na izveštaju. 

 

Kako se produžava trudničko bolovanje


U slučaju da želite da produžite trudničko bolovanje, potrebno je da pripremite: 

  • uput za lekarsku komisiju (koju će vam dati ginekolog)

  • ocenu lekarske komisije (koja se dobija ukoliko je komisija pozitivno ocenila vaš zahtev)

  • doznake (koje izdaje ginekolog a na osnovu ocene/izveštaja lekarske komisije)

 

Pored toga, obavezni ste da svakog meseca posećujete svog ginekologa koji će vas, ukoliko je potrebno, upućivati na lekarsku komisiju radi produženja trudničkog bolovanja. 

 

Kada se završava trudničko bolovanje

 

Ukoliko ste na trudničkom bolovanju, a bliži vam se termin porođaja, automatski ćete preći na porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta. Porodiljsko bolovanje se otvara najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre termina porođaja.

 

Šta ako trudnici ističe ugovor o radu na određeno vreme

 

Kako nalaže Zakonu o radu, bez obzira na to što vam ističe ugovor, za sve vreme korišćenja prava na trudničko, porodiljsko, bolovanje radi nege deteta, poslodavac je u obavezi da vam produži ugovor o radu.

 

Trudničko bolovanje za preduzetnice

 

Trudničko bolovanje za preduzetnice se takođe može otvoriti na početku ili tokom trudnoće. Za otvaranje bolovanja preduzetnici su potrebni:

  • doznaka od lekara (Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad) 

  • fotokopija rešenja iz APR-a, (ukoliko odlučite da privremeno obustavite obavljanje delatnosti)  

  • uverenje Poreske uprave o uplaćenim porezima i doprinosima. 

Izabrani lekar može izdati potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad za prvih 60 dana. Nakon isteka ovog perioda, potvrdu izdaje lekarska komisija. Prava na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja, trudnica  ostvaruje podnošenjem dokumentacije nadležnoj filijali RFZO koja vrši isplatu.

 


Ažurirano: 27.7. 2023.

Izvori:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenom_osiguranju.html

https://blog.pausal.rs/preduzetnice-trudnice-kako-do-naknade-zarade-tokom-bolovanja/

https://roditelji.edukacija.rs/bolovanje/trudnicko/

Foto: Shutterstock

Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji
Finansijska pomoć nezaposlenoj porodilji
5 najboljih načina da izađete na kraj sa umorom u trudnoći
5 najboljih načina da izađete na kraj sa umorom u trudnoći
Porodiljsko i trudničko bolovanje za  vreme vanrednog stanja
Porodiljsko i trudničko bolovanje za vreme vanrednog stanja

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.