Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Priprema za porođaj / Šta su matične ćelije i da li treba da se čuvaju?

Šta su matične ćelije i da li treba da se čuvaju?

Prikupljanje matične ćelije

U OVOM ČLANKU:

Krv iz pupčanika kao dragocena tečnost

Šta su matične ćelije?

Čemu služe matične ćelije iz krvi pupčanika

Šta leče matične ćelije?

Matične ćelije kod lečenja odraslih

Matične ćelije - cena

Da li treba da čuvam matične ćelije?

Na koji drugi način krv iz pupčanika može koristiti bebi?

Kako se uzimaju matične ćelije

Da li treba da čuvam matične ćelije svake bebe?

 


Šta su matične ćelije i da li treba da se čuvaju?

 

Budući roditelji su danas preplavljeni ponudama raznih privatnih kompanija koje nude uslugu prikupljanja i čuvanja matičnih ćelija, izvučenih iz krvi pupčanika. Mnogima to zvuči kao ulaganje koje apsolutno vredi svaki uloženi dinar, dok se drugi pitaju da li je ulaganje srazmerno verovatnoći da se ikada upotrebe?


Čuvati ili ne čuvati matične ćelije je dilema sa kojom se mnogi budući roditelji susreću kako trudnoća odmiče.

 

Krv iz pupčanika kao dragocena tečnost


Krv iz pupčanika je bogata matičnim ćelijama. Ona cirkuliše kroz pupčanik i placentu dok je beba u materici. Nakon porođaja, pupčana vrpca se klemuje i preseče, prikuplja se preostala krv iz pupčanika, a stručno lice iz angažovane privatne kompanije preuzima ovaj uzorak i šalje u banku u inostranstvu, gde se skladišti na niskoj temperaturi.


Dosadašnja istraživanja su potvrdila efikasnost i bezbednost korišćenja ćelija iz krvi pupčanika u terapijama bolesti krvi. Stručnjaci se slažu da one imaju ogroman potencijal, a za pojedine pacijente one mogu doslovno spasiti život.
 


Pročitaj još:


 

Šta su matične ćelije?


Matične ćelije su zapravo osnovni gradivni materijali ljudskog tela - ćelije od kojih se formiraju sve ostale ćelije sa posebnim funkcijama. Ove ćelije se mogu, pod odgovarajućim uslovima u telu ili u laboratoriji, razviti u nove, tzv. ćerke ćelije.


Ćerke ćelije postaju ili nove matične ćelije (kroz samo-obnavljanje) ili postaju druge specijalizovane ćelije (kroz procese diferencijacije), kao što su krvne ćelije, moždane ćelije, ćelije mišićnog tkiva ili koštane ćelije. Ni jedne druge ćelije u telu nemaju ovu prirodnu sposobnost da se razvijaju u nove tipove ćelija.


Specijalizovane ćelije ne žive dugo, i zato ih naše telo stalno proizvodi. To je upravo posao matičnih ćelija, a one se nalaze u koštanoj srži.


Ovo svojstvo kreiranja novih ćelija čini matične ćelije neverovatno dragocenim u lečenju pojedinih bolesti.


Godinama unazad se krvne ćelije prikupljene iz koštane srži donora koriste u lečenju mnogih pacijenata.


Ali i ne samo matične krvne ćelije. U medicini se koriste matične ćelije kože koje se mogu uzgajati u laboratoriji i koristiti kod lečenja teških opekotina.

 

Matične ćelije iz krvi pupčanika - čemu služe


Matične ćelije koje se prikupljaju iz krvi pupčanika su krvne ćelije, vrlo slične onima koje se mogu naći u koštanoj srži. Od njih nastaju svi ostali tipovi krvnih ćelija: crvena krvna zrna, trombociti i bela krvna zrnca, odnosno ćelije imunog sistema.


Njihova prednost u odnosu na ćelije prikupljene iz koštane srži jeste što je veća verovatnoća da ih imuni sistem prihvati nakon transplatacije.


Takođe, u krvi pupčanika se nalazi 10 puta više matičnih ćelija nego u tečnosti koja se uzima iz koštane srži.

 

Šta leče matične ćelije?


U toku su opsežna istraživanja o tome koje sve zdravstvene probleme matične ćelije mogu da leče, ali trenutno se transplatacija ćelija obavlja samo u pojedinim slučajevima leukemije, nekih malignih limfoma (kao Hodžkinova bolest) i pojedinih tipova anemije.


Dakle, ove matične ćelije se isključivo koriste i dokazano pomažu samo kod bolesti i poremećaja krvi i imunog sistema dece.
 

Za sada ne postoje konkretni dokazi da matične ćelije iz pupčanika mogu lečiti druge bolesti i stanja.

 

Matične ćelije kod lečenja odraslih


Matične čelije iz pupčanika se retko koriste u lečenju odraslih ljudi.


Razlog je što je odraslima obično potrebna veća količina matičnih ćelija od one koja se nalazi u prikupljenom uzorku.


Za terapiju odraslih i dece teže od 40kg, potrebno je dupla količina pupčane krvi, odnosno krv iz dva pupčanika.


Iako je velika prednost krvi iz pupčanika to što je imuni sistem pacijenta u većoj meri prihvata nego onu koja se dobija iz koštane srži, krv iz pupčanika mora da se podudara između donora i pacijenta kako bi transplatacija bila u spešna. Čak i tada pojačani imuni odgovor kod odraslih ljudi može praviti problem.


Istraživanja primene matičnih ćelija pupčanika kod odraslih ljudi sve više napreduje i moguće je da će u budućnosti istraživači doći do načina da povećaju broj krvnih ćelija koji se prikupe iz jednog pupčanika, iako se trenutno takva očekivanja čine prilično dalekim. 

 


Pročitaj još:


 

Matične ćelije - cena

 

U privatnim kompanijama cena čuvanja matičnih ćelija iz pupčanika se kreće oko 2.000eur, što obično pokriva vreme čuvanja do detetovog punoletstva.

 

Da li treba da čuvam matične ćelije?


Iako se promoviše mogućnost neograničenog čuvanja matičnih ćelija, dosadašnja istraživanja su pokazala da sačuvane matične ćelije mogu biti od koristi oko 15 godina.


Bolesti koje leče matične ćelije nisu previše česte, tako da je verovatnoća da će bilo koje dete imati potrebu za njima niska.


Zbog toga doktori uglavnom preporučuju čuvanje matičnih ćelija samo ako:

  • otkriju da postoji verovatnoća da će jednom od dece zatrebati nekada u životu ili
  • postoji starije dete koje može imati koristi od matičnih ćelija novorođene bebe.


Imajte u vidu da će detetu, ukoliko mu ikada budu potrebne matične ćelije, verovatno više značiti tuđe nego njegove. Razlog je što sopstvene matične ćelije često ne mogu da se koriste, jer su i same dovele do nastanka bolesti (urođene bolesti).


Upravo zato krv pupčanika koja se čuva u porodičnoj (privatnoj) banci najčešće može biti od koristi bratu ili sestri.


U oko 50% slučajeva dva deteta istih roditelja će biti polu-kompatiblini, u 25% slučajeva potpuno kompatibilni, a u 25% slučajeva neće biti kompatibilni.


Na žalost, u Srbiji još uvek ne postoji javna porodična banka u kojoj bi se čuvale matične ćelije prema indikacijama i preporuci doktora, a čije bi skladištenje i upotreba bili pokriveni RFZO.

 

Na koji drugi način krv iz pupčanika može koristiti bebi?


Iako je mala šansa da će bebi značiti sopstvene matične ćelije kasnije u životu, ono što svakoj bebi može značiti je transfuzija krvi iz pupčanika na rođenju


U pitanju je postupak odlaganja presecanja pupčane vrpce, kako bi beba na rođenju dobila dodatnu količinu krvi (oko 80ml do 100ml). Ovaj postupak preporučuje SZO, kao veoma koristan za sve bebe, a od naročitog je značaja prevremeno rođenim bebama. 


Ipak, u slučaju uzimanja krvi pupčanika za čuvanje matičnih ćelija, najčešće nije moguće istovremeno odložiti presecanje pupčanika. Naime, čuvanje matičnih ćelija zahteva uzimanje određene količine krvi (najmanje 40ml), pa je najčešće nema dovoljno za oba postupka.  


Stučnjaci iz ACOG-a (Američkog koledža ginekologa i akušera) kažu da će beba verovatno imati više koristi od transfuzije krvi pupčanika bogate matičnim ćelijama, nego od čuvanja te krvi za potencijalnu upotrebu u budućnosti. Naravno, osim ako ne postoji potreba za detetovim matičnim ćelijama u porodici. 

 

Kako se uzimaju matične ćelije

 

Prikupljanje matičnih ćelija nije rutina predviđena u samom porodilištu. To znači da unapred treba da se odlučite i napravite ugovor sa kompanijom-pružaocem usluge čuvanja matičnih ćelija, koja će za vas organizovati prikupljanje na porođaju.


Uzimanje krvi iz pupčanika se može izvršiti bilo da se porađate prirodnim putem ili carskim rezom.


Ono što je na vama jeste da obavestite kompaniju o terminu, kako bi se na vreme dostavila oprema, odnosno kutija za skladištenje uzorka. Medicinsko osoblje u porodilištu treba da bude upoznato sa vašom odlukom o čuvanju uzorka. Oni će izvršiti proceduru uzimanja uzorka, a zatim ga predati kuriru privatne kompanije.


Sama procedura je potpuno bezbolna, a vrlo verovatno je nećete ni primetiti zaokupljeni dolaskom bebe na svet.  


Odmah nakon porođaja pupčanik se klemuje i preseca. Zatim se u pupčanik uvodi igla, povezana sa sterilnom kesom, koja se puni celokupnom količinom krvi iz pupčanika.


Ova kesa sa uzorkom se obeležava jedinstvenim bar kodom, istim onim koji će se naći na sertifikatu koji dobijaju roditelji, kao dokaz o davanju uzorka na čuvanje.


Kada se krv dopremi u banku, najpre se urade testiranja, a zatim se krv skladišti i čuva na niskim temperaturama.

 

Da li treba da čuvam matične ćelije svake bebe?


Svi razlozi zbog kojih ste se odlučili da čuvate matične ćelije kod prve bebe, takođe važe i za drugu ili ostale bebe koje dobijete.

  • Ako čuvate matične ćelije da bi vaša beba imala opciju da koristi svoje, imajte u vidu da je verovatnoća za to veoma niska. 
     
  • Ako čuvate matične ćelije da biste napravili “biološko osiguranje” za bebinu braću i sestre, veća je verovatnoća da će biti od koristi. U zavisnosti od vaše porodične zdravstvene istorije, najbolje je da se o tome posavetujete sa porodičnim doktorom. Uzmite u obzir da će mogućnost da ih brat ili sestra koristi zavisiti od podudarnosti HLA tipizacije.

 

HLA tipizacija


HLA (humani leukocitni antigeni) su molekuli proteina koje nasleđujemo od roditelja. Postoji na hiljade HLA,  a njihova podudarnost između donora i primaoca je ključno važna da bi transplatacija matičnih ćelija mogla da se bezbedno uradi.


Što više istih ovih molekula dele dve osobe, to je bolja podudarnost. Drugim rečima, manja je verovatnoća da će njihovi imuni sistemi videti ove druge kao “neprijatelje” i samim tim će ih manje napadati. 


Ako ne postoji adekvatna podudarnost između donora i primaoca, može doći do težih imunoloških reakcija koje mogu biti opasne za primaoca.


Najveća verovatnoća da se nađe ovakva podudarnost je sa rođenim bratom ili sestrom, odnosno između dece istih roditelja. Ako dvoje dece naslede iste HLA molekule od oba roditelja, kaže se da su potpuno podudarni.


Postoji 25% ili 1 od 4 šanse da postoji potpuna podudarnost između dva deteta istih roditelja.


Ukoliko se ne nađe podudarnost među braćom i sestrama, doktori obično istražuju mogućnost da postoji podudarnost sa nekim drugim članom porodice, uključujući tetke, braću i sestre drugog kolena, bake i deke.


Podudarnost HLA molekula se može naći i između dve osobe koje nisu u rodbinskoj vezi.  


Izvori:

https://www.ucsfbenioffchildrens.org/education/types_of_bmt_donors/

https://www.bonemarrowtest.com/information/frequently-asked-questions-patients.html#:~:text=The%20most%20likely%20place%20to,an%20%22HLA%20identical%20match.%22

https://www.webmd.com/baby/should-you-bank-your-babys-cord-blood#2

https://www.nytimes.com/2020/12/18/parenting/pregnancy/cord-blood-banking.html

https://www.eurostemcell.org/cord-blood-stem-cells-current-uses-and-future-challenges

https://www.eurostemcell.org/blood-stem-cells-pioneers-stem-cell-research

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zx1634

http://93.87.76.81/sr/clanak/438137/Sta-se-zapravo-moze-leciti-maticnim-celijama#!

 

Kako izgleda prirodni porođaj?
Kako izgleda prirodni porođaj?
Neinvazivni prenatalni testovi - prenatalni testovi iz krvi
Neinvazivni prenatalni testovi - prenatalni testovi iz krvi
Priprema za dolazak bebe: Šta sve treba da znate
Priprema za dolazak bebe: Šta sve treba da znate

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.