Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam dete 1-3 / Odgoj deteta / 7 saveta kako da odnegujete brižno dete

7 saveta kako da odnegujete brižno dete

empatično dete

 


Kako odnegovati brižno dete - 7 saveta

 

Istraživanja koja ispituju ljudski razvoj pokazuju da se ematija, brižnost i saosećajnost prisutni kod deteta već tokom najranijeg perioda života. Ali da bi dete postalo brižno i etično odrasli moraju tokom odrastanja da im pomognu i da neguju te težnje sve dok se one potpuno ne razviju.

Negovanje brižnosti koja kod dece jednostavno je ispravna stvar. Osim toga, ispitivanja su pokazala da su deca koja osećaju empatiju i brigu prema drugima srećnija i uspešnija. Ta deca uspostavljaju bolje odnose sa drugim ljudima tokom života.

Danas i poslovni uspeh često zavisi od efikasnosti saradnje koju uspostavljamo. Deca koja su empatična i društveno svesna su uvek bolji saradnici.

Vodič koji je pred vama i koji će vam, nadamo se, pomoći da odnegujete brižno i etično dete, je zasnovan na mnogobrojnim studijama, kao i na na iskustvu u radu različitih organizacija širom Amerike.

 

1. Radite na razvoju odnosa punog brižnosti i ljubavi sa svojim detetom 

 

Zašto?


Deca se i sama uče brizi i poštovanju kada i vi prema njima tako postupate. Kada se deca osećaju voljenom, ona se više vezuju za vas. Ta veza puna ljubavi omogućava lakše prenošenje vaših vrednosti i učenja.

 

Kako?


Ljubav prema deci se ispoljava na mnogo načina: kroz težnju da udovoljite njihovim psihičkim i emotivnim potrebama, tako što se trudite da im obezbedite stabilno i sigurno porodično okruženje, kroz pokazivanje naklonosti, poštovanjem individualnosti njihove ličnosti, pokazivanjem interesovanja za njihov život i podrškom pri postizanju različitih dostignuća. 

 

Pokušajte sledeće:


Zajedničko vreme. Obavezno isplanirajte zajedničko, emotivno vreme sa svojom decom. Mnogi roditelji i staratelji praktikuju ovakvo vreme za vreme večernjeg čitanja. Drugi roditelji pak vole da organizuju ovo vreme sa svakim detetom ponaosob. Možete na primer izdvojiti jednu subotu poslepodne, za svako od vaše dece. 

Značajna konverzacija. Kad god imate imate priliku, iskoristite je i postavite jedno drugom pitanja koja izražavaju vaše misli, osećanja i iskustva. Pitajte dete:

“Koji deo dana ti je bio najbolji? A najteži?”

“Šta si danas uradio zbog čega se osećaš dobro?”

“Šta je lepo što je neko drugi učinio za tebe? Šta si ti lepo učinio?”

“Šta si danas naučio - u školi ili van nje?”

 

2. Budite moralni uzor, model i mentor na koga će se dete ugledati

 

Zašto?


Deca se etičkim vrednostima i ponašanju uče gledajući kako se ponašaju ne samo roditelji, već i drugi odrasli koje oni poštuju. Ona će usvajati ono čemu ih roditelji uče kada vide da roditelji zaista i čine ono što govore. Dakle, držite se starog načela - dela su jača od reči.

 

Kako?


Obratite pažnju kad god treba da pokažete svoju procenu pravičnosti, iskrenosti. Vodite računa o tome da konflikte rešavate na miran način, ne pokazujući ljutnju i druge emocije na intenzivan način. Ali niko ne može biti savršen u svakoj prilici. Zbog toga je važno da detetu pokažaete da ste i kada pogrešno reagujete svesni toga i da učite iz svojih grešaka. Isto tako je značajno da roditelji  i sami shvate šta je razlog za način na koji reaguju. Da li ste možda iscrpljeni, ili pod stresom? Da li vas možda dete dovodi do ivice nervne izdržljivosti, pa vam briga o njemu zaista ponekad bude prava pteškoća? I zapamtite: deca će želeti da budu poput nas samo onda kada nam u potpunosti veruju i kada nas poštuju. 

 

Pokušajte sledeće:


Budite uslužni: Angažujte se u aktivnostima svoje zajednice, kao što je npr. čišćenje dvorišta ili prikupljanje donacija. Još je bolje ako se time budete bavili zajedno sa svojim detetom.

Iskrenost i poniznost: Razgovarajte sa detetom kada načinite grešku koja ima uticaja na njega. Izvinite mu se i objasnite zašto mislite da ste napravili tu grešku. Objasnite mu kako ćete sledeći put izbeći takvu grešku.

Konsultujte se: Kada osetite da vam je teško da budete ispravan model detetu, razgovarajte sa ljudima kojima verujete. Oni vam mogu pomoći.

Brinite o sebi: Važno je da imate vreme koje je samo vaše. To može biti izlazak na kafu sa prijateljima, ili pak bavljenje sportom ili nekim hobijem. To vreme će vam pomoći da se oslobodite stresa, zbog čega ćete kasnije biti posvećeniji i brižnijiu odnosima sa drugim ljudima, ali i sa vašom decom.
 


Pročitaj još:


 

3. Neka vam briga o drugima bude prioritet. Postavite visoka etička očekivanja

 

Zašto?


Veoma je važno da deca čuju od svojih roditelja, vaspitača i učitelja da je briga o drugima najvajžnija. To je podjednako važno koliko i njihova sreća. Dešava se veoma često da roditelji i drugi koji vaspitavaju dete kažu da im je najvažnije da ono bude brižno, ali dete to od njih nikada ne čuje.

 

Kako?


Deca će i sama lakše usvojiti visoka etička očekivanja, ako ih otpočetka budete ohrabrivali da ispunjavaju svoje obaveze, postupaju ispravno čak i kada je to teško, da se zauzimaju za važne principe poput pravičnosti i poštenja, čak i kada treba to da dokazuju.

 

Probajte sledeće:


Jasna poruka. Umesto da svakoga dana kažete svom detetetu: “Najvažnije je da si ti srećan”, recite mu “ Najvažnije je da si ti dobar i srećan”.

U razgovoru sa drugim ljudima koji učestvuju u životu deteta istaknite važnost brižnosti. Na primer, pitajte učitelja ili vaspitača da li je vaše dete dobar član njihove male zajednice, osim toga što postavljate pitanja o uspehu u školi.

Ohrabrite dete da se bavi problemom. Kada vaše dete pošeli da napusti svoj košarkaški tim, muzički bend ili možda neko prijateljstvo, zamolite ga da razmisli o svojim obavezama koje ono prema njima ima i ohrabrite ga da rešava problem.

 

4. Obezbedite detetu priliku da uvežbava brižnost i zahvalnost

 

Zašto?


Dete bi trebalo da ima priliku da izrazi zahvalnost i uvažavanje prema ljudima koji daju različite doprinose njegovom životu. Kako su studije pokazale, ljudi koji imaju naviku da izražavaju zahvalnost, mnogo su spremniji da budu darežljivi i saosećajni, a uz to i zdraviji i srećniji.

 

Kako?


Učiti dete tome kako da bude brižno i zahvalno može u nekim aspektima biti i kao podučavanje nekom sportu ili sviranju instrumenta. Svakodnevno pomaganje prijatelju oko domaćeg, mami oko pripreme ručka, zaduženja u učionici - pomažu deci da razviju svoje kapacitete koji će ih učiniti darežljivima i velikodušnima. Roditelji bi, s druge strane trebalo da vode računa da svu decu uključuju u rešavanje porodičnih problema i pravljenje porodičnih planova i da uvaže njihovo mišljenje.

 

Probajte sledeće:


Prava zaduženja: Očekujte od dece da svakodnevno pomažu u kući i rade poslove za koje ne dobijaju nikakvu nagradu. Vremenom će se ta navika ukoreniti kod njih.

Brižnost i pravičnost na prvom mestu. Razgovarajte sa decom o primerima brige i nebrige u vašem okruženju, crtanim filmovima koje gledaju, u školi ili u vrtiću. Isto tako, razgovarajte o pravdi i nepravdi. Pitajte decu kako oni gledaju na neke specifične događaje, koji uključuju versku ili rasnu netoleranciju. Primere prilagodite uzrastu deteta.

Izražavanje zahvalnosti. Razmislite o tome da izražavanje zahvalnosti uvrstite u porodičnu rutinu koju biste primenjivali za vreme večere, vožnje u autu, pred spavanje, ili u neko drugo vreme. Ohrabrite decu da izraze zahvalnost članovima porodice, učiteljima i drugim ljudima koji aktivno učestvuju u njihovom životu.

 

5. Proširite detetov vidik

 

Zašto?


Gotovo sva deca saosećaju i brinu o malom broju ljudi koji predstavljaju njihovu porodicu i prijatelje. Izazov je pomoći detetu da razvije empatiju prema nekome van tog kruga. To može biti novi učenik u odeljenju, neko ko ne govori isti jezik, ko pripada drugačijioj kulturi...

 

Kako?

Kada dete vidi i oseti kakve rezultate u zajednici daju njegovi postupci, odnosno uvažavanje različitosti koje ono ispoljava, to će ga ohrabriti da i dalje postupa na isti način, a model primenjuje u mnogim sličnim situacijama.

 

Probajte sledeće:


Suočavanje sa izazovima. Ohrabrite dete da razmisli o osećanjima neke osobe koja je ranjiva, kao što je novo dete u školi, ili dete koje ima porodičnih problema. Predložite detetu da pruži takvom drugaru reč utehe.

Šira slika. Iskoristite priču iz vesti ili novina da započnete razgovor sa detetom o izazovima, poteškoćama ili jednostavno o nekom drugačijem iskustvu koje se u toj priči uočava.

Slušanje. Naglasite značaj stvarnog slušanja drugih ljudi, naročito onih čiji su nam životi manje poznati i u prvom trenutku teže razumljivi.

 

6. Unapredite dečje sposobnosti etičkog razmišljanja i želju da učine pozitivnu promenu u svojoj zajednici

 

Zašto?


Deca su sasvim prirodno zainteresovana za etička pitanja, a bavljenje njima im može pomoći da shvate, na primer, šta je pravičnost, šta oni sami duguju drugima i šta da čine kada se suoče sa sukobom. Takođe, deca lako preuzimaju vođstvo u grupi kako bi poboljšala stanje u zajednici. Ona žele da čine dobro. Različiti pokreti koji su stali na put nekim okrutnostima i maltretiranju, su zapravo začeti među decom.

 

Kako?


Svojoj deci možete pomoći tako što ćete ih slušati i pomoći im u rešavanju njihovih etičkih dilema, poput ove: “Treba li da na svoj rođendan pozovem novu komšinicu ako znam da se ona ne dopada mojoj najboljoj drugarici?” U isto vreme, vaše dete će imati priliku da se bori za pravdu, rešavajući važno društveno pitanje.

 

Probajte sledeće:


Akcija. Podstaknite dete da bude od akcije i usprotivi se nekom problemu koji i njega pogađa, kao što je npr. nebezbedan prelaz ulice do škole ili nasilje na internetu.

Razmišljajte na glas sa detetom. Pričajte sa detetom o aktuelnim lokalnim i svetskim etičkim dilemama. Pitajte ga kako bi on rešavao te dileme da je u prilici. Pitajte ga šta bi učinio kada bi video da neko krade u prodavnici. Šta bi radio da mu prijatelj ispriča loše stvari o drugom prijatelju?

  

7. Pomozite detetu da razvije samokontrolu i da efikasno kontroliše svoje emocije

 

Zašto?


Često je sposobnost da se brine o drugima kod ljudi preplavljena osećajem ljutnje, stida, zavisti, ili drugim negativnim osećanjima.

 

Kako?


Decu moramo učiti da su sva osećanja u redu, ali da ponekad način na koji se sa njima suočavamo, nije. Deci je potrebna naša pomoć kako bi se sa osećanjima nosila na produktivan način.

 

Pokušajte sledeće:


Identifikacija osećanja. Imenujte osećanja sa kojima se dete teško suočava i ohrabrite ga da sa vama priča o njima.

3 koraka do samokontrole. Jednostavan način da dete naučite samokontroli krije se u tri koraka: 1. Stani, 2. udahni duboko kroz nos i izdahni na usta, 3. izbroj do pet. Probajte da korake uvežbate kada je dete smireno. Kada se ono uznemiri, podsetite gana korake i odradite ih zajedno.

Rešavanje sukoba. Vežbajte sa svojim detetom rešavanje sukoba. Razmatrajte sukob kome ste zajedno prisustvovali ili u kome je vaše dete učestvovalo. Probajte da sa detetom dođete do zajedničkog rešenja - slušanjem i uzimanjem u obzir svih osećanja, sve dok ne dođete do sporazuma.

Jasne granice. Iskoristite svoj autoritet da biste postavili jasne granice detetu. Objasnite detetu da su granice postavljene na osnovu ljubavi i brige koje prema njemu osećate i da su one tu zbog njegovog dobra.

Odnegovati brižno, učtivo i etično dete jeste teško i uvek će i biti težak posao. Ipak, to je nešto što svako od nas može da učini. Ne postoji posao koji može biti važniji od toga i koji nas može više usrećiti.


Tekst preuzet, preveden i uređen:

https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/7-tips-raising-caring-kids

Vaspitanje dece: Koji je najbolji model vaspitanja deteta?
Vaspitanje dece: Koji je najbolji model vaspitanja deteta?
Osnove rane edukacije deteta
Osnove rane edukacije deteta
Mozgalice za decu
Mozgalice za decu

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.