Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Razvojne faze bebe / Susret deteta sa stranim jezikom

Susret deteta sa stranim jezikom

Susret deteta sa stranim jezikom

U OVOM ČLANKU:

Male poliglote

U čemu je tajna brzog usvajanja jezika?

Uobičajene zablude

Prednosti učenja stranog jezika u ranom uzrastu

Pročitaj još:

Rani znaci autizma

U čemu se ogleda značaj pričanja i čitanja odojčetu?

Kako bebe usvajaju govor?

Život bebe u višejezičnom okruženju

Razumevanje jezika tokom prve godine života

Izgovaranje reči "mama" i "tata"


Male poliglote

Verovatno vam nije strana informacija o bebama i njihovim poliglotskim potencijalima, budući da je internet preplavljen malim genijima koji sa neverovatnom lakoćom barataju različitim jezicima. Pretpostavljamo da se pitate u čemu je tajna tih mališana i kako to da vaše dete nije savladalo ovako nešto. Znajte da imamo odlične vesti za vas - ovo je potencijal koji se krije u svakoj bebi i koji treba maksimalno razvijati i podržati. Bebe imaju specifičan način usvajanja govora tokom prvih godina života i u tom načinu se zapravo i ogleda najveća tajna usvajanja i drugih jezika, ne samo maternjeg. 

U čemu je tajna brzog usvajanja jezika?

Naime, bebe govor usvajaju slušanjem i sticanjem iskustava u govornim situacijama. Bebe ne usvajaju jezik učenjem pravila i savladavanjem gramatike, njima je to naprosto nepotrebno. Samo slušanjem jezika za 6 do 12 meseci dete može da nauči da tečno govori nekim jezikom kao maternjim, bez ikakvog akcenta. Razvoj govora je proces koji započinje još u prenatalnom periodu i traje sve do puberteta, zato je ovaj period idealan za učenje stranih jezika i zato je odraslima mnogo teže da usvoje neki novi jezik, nego deci. Međutim, mozak ne može da nas natera da sami počnemo da usvajamo govor, već su za tako nešto potrebne govorne situacije i jezička iskustva.

Suštinska razlika između načina usvajanja govora kod odraslih i kod dece je ta što deca uče jezik slušajući sagovornika i dovodeći izgovorene reči u vezu sa događajima, situacijama, ličnostima.

Usvajanje stranog jezika ne zavisi ni od koeficijenta inteligencije, jer su sva deca spremna da u periodu ranog detinjstva uče nove jezike. Naprosto, to je njihova biološka karakteristika.

Uobičajene zablude

Najčešća zabluda roditelja i nedovoljno informisanih ljudi jeste da će dete učenjem novog stranog jezika zaboraviti svoj maternji ili da će to poremetiti njegova stečena znanja o maternjem jeziku ili znanja koja tek treba da usvoji. Budući da učenje stranog jezika po sistemu započinje u prvom razredu osnovne škole, roditelji su često uverenja da za to postoji dovoljno dobar razlog i da je to delom zato što deca ne smeju učiti strane jezike pre tog perioda. Međutim, ovo su pogrešni stavovi

U ranom uzrastu deca imaju sposobnost da usvajaju neverovatan broj reči, a da toga nisu ni svesna, a to je zbog neverovatnih memorijskih potencijala. Deca uče jezik kroz igru i slušanjem, i to je potpuno drugačiji pristup učenju od pristupa odraslih.

Tokom procesa učenja deca nemaju dodira sa gramatikom tog jezika, niti uče njena pravila, budući da nisu savladali ni gramatiku maternjeg jezika. Ali njihovo učenje je spontano, nenametnuto i deca ga doživljavaju kao svakodnevnu aktivnost, iako ne znaju zašto je ovakva vrsta aktivnosti dobra za njih. Ovakav pristup jeziku zasigurno obezbeđuje njegovo produktivnije savladavanje i usvajanje. 

Često se dešava da roditelji prestanu da dete izlažu stranom jeziku, jer dete nekada pomeša reči iz dva jezika. Ali ovo je prirodna pojava koja nema nikakav negativan uticaj na očuvanje maternjeg jezika. Kod dece koja su izložena većem broju jezika se nekada desi da maternjim jezikom u potpunosti ovladaju za nijansu kasnije, ali ni ovo ne ostavlja  posledice po maternji jezik. Dečiji mozak je stvoren za učenje i on brzo nadoknađuje sve propušteno.

Prednosti učenja stranog jezika u ranom uzrastu

Mnogi ugledni stručnjaci smatraju da je za svako dete bitno da pored maternjeg nauči makar još dva jezika. Prvo zbog razvijanja mozga i korišćenja njegovih potencijala, drugo zbog navikavanja mozga na svakodnevni proces učenja, a treće i zbog same činjenice koliko nam je poznavanje stranih jezika u današnje vreme bitno zbog svih mogućnosti za bolje poslovne prilike i kvalitetniji život. Višejezičnost je osobina koju može da stekne svako dete budući da su biološke predispozicije mozga takve da je to moguće, ali i preporučljivo. Dete koje je u najranijem uzrastu izloženo različitim jezicima je kreativnije, zahvaljujući ranom učenju postaje kompetentnije, a želja za znanjem i sticanjem novih iskustava postaje sastavni deo svakog dana. 

Kada dete od malena krene sa učenjem stranog jezika važna stvar je što usvaja i pravilan akcenat tog jezika, s obzirom da je dečiji mozak osetljiviji na slušne nadražaje i ima osećaj za neprimetne fonetske razlike među pojedinim jezicima. Svaki jezik je melodičan na svoj način i svaki je zbog toga ujedno i jedinstven. Deca mogu da osete te melodijske razlike u izgovoru pojedinih jezika, stoga im je lako da savladaju autentičan akcenat nekog stranog jezika. A ovo je velika prednost za dalje usavršavanje znanja iz stranog jezika u periodu odrastanja, budući da starija osoba koja krene sa učenjem nekog stranog jezika nikada neće moći na ovaj način da savlada akcentuaciju, osim ukoliko je u pitanju osoba koja ima neverovatan sluh za strane jezike. Čak i ako se dete ne bavi učenjem određenog jezika u kontinuitetu, sa ovakvom osnovom dete će mnogo lakše doučiti ovaj jezik u nekom trenutku svog života i bez problema postati govornik tog jezika.

Ono što je primećeno jeste da su neka deca govorne mane ili poteškoće sa izgovorom nekih slova u maternjem jeziku, ove probleme rešila stalnom izlaganju stranom jeziku i njegovom izgovoru.

Ukoliko ne možete da upišete dete u školicu stranih jezika, potrudite se da makar zajedno slušate muziku ili čitate pričice na tom jeziku.


Pročitaj još:

Rani znaci autizma

U čemu se ogleda značaj pričanja i čitanja odojčetu?

Kako bebe usvajaju govor?

Život bebe u višejezičnom okruženju

Razumevanje jezika tokom prve godine života

Izgovaranje reči "mama" i "tata"

 

Kada će beba napraviti prve korake?
Kada će beba napraviti prve korake?
Zašto neka deca hodaju na prstima?
Zašto neka deca hodaju na prstima?
Odvikavanje od pelena: Kako naučiti dete na nošu?
Odvikavanje od pelena: Kako naučiti dete na nošu?

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.