Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Želim da zatrudnim / Neplodnost i pokušaji / Odgovori na najčešća pitanja o inseminaciji

Odgovori na najčešća pitanja o inseminaciji

IUI

U OVOM ČLANKU:

1. Šta tačno podrazumeva proces inseminacije i kako se razlikuje od vantelesne oplodnje?

2. Koji su glavni razlozi za preporuku intrauterine inseminacije parovima?

3. Kako se određuje idealan trenutak za inseminaciju?

4. Koje su šanse za uspeh inseminacije i koji faktori ih mogu povećati?

5. Kako se žensko telo priprema za inseminaciju?

6. Kakva je uloga muškog faktora u uspešnosti procesa?

7. Da li postoje rizici ili nuspojave povezane sa ovom procedurom?

8. Kakav je postupak u slučaju neuspeha inseminacije?

9. Kako se savetuju parovi koji razmišljaju o inseminaciji kao opciji za roditeljstvo?

10. Koje su alternativne opcije dostupne parovima ako inseminacija nije uspešna?

11. Kakve su najnovije tendencije i napredak u tehnici inseminacije?


 

Odgovori na najčešća pitanja o inseminaciji

 

Razgovarali smo sa dr Milanom Milenkovićem, specijalistom ginekologije i akušerstva, subspecijalistom reproduktivne medicine i doktorom medicinskih nauka, o najčešćim pitanjima vezanim za inseminaciju.

 

1. Šta tačno podrazumeva proces inseminacije i kako se razlikuje od vantelesne oplodnje?


Postupak inseminacije, poznat i kao intrauterina inseminacija (IUI), je postupak koji se koristi radi povećanja šanse za oplodnju i začeće. Ovaj postupak uključuje unošenje spermatozoida direktno u matericu tokom plodnih dana. Inseminacija se obično koristi kada postoje blaži problemi sa spermatozoidima, problemi sa plodnošću žene (kao npr. blaga endometorioza) ili ako je uzrok neplodnosti nepoznat.


Vantelesna oplodnja (IVF) je složeniji postupak u poređenju sa inseminacijom. Podrazumeva spajanje jajne ćelije sa spermatozoidom van tela (u laboratorijskim uslovima), nakon čega se formirani embrion ubrizgava u matericu žene. IVF se često koristi kada druge metode lečenja neplodnosti nisu uspele, ili kada postoje ozbiljniji problemi sa plodnošću.

 

2. Koji su glavni razlozi za preporuku intrauterine inseminacije parovima?


Intrauterina inseminacija (IUI) se obično preporučuje parovima koji imaju određene faktore neplodnosti.


To mogu biti problemi sa spermatozoidima, kao što su niska pokretljivost spermatozoida, niska koncentracija spermatozoida ili prisustvo abnormalnih oblika spermatozoida.


Postupak inseminacije može biti opcija za muškarce koji imaju problema sa ejakulacijom, kao što je retrogradna ejakulacija.


Kod ženskih faktora, IUI može biti opcija kada postoje problemi sa grlićem materice, odnosno kada je spermatozoidima otežan prolaz do jajne ćelije.


Nadalje, IUI se može koristiti kod žena koje imaju problema sa ovulacijom ili blaže probleme sa reproduktivnim organima.


Postoje i situacije kada uzrok neplodnosti nije jasan (tzv. neobjašnjena neplodnost), kada IUI može povećati šanse za začeće.


Inseminacija se ponekad koristi i u situacijama kada postoje bolni seksualni odnosi, kada postoji vaginizam ili kada parovi nisu u mogućnosti da imaju odnose u periodu ovulacije (život u različitim mestima ili česta putovanja).

 

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

3. Kako se određuje idealan trenutak za inseminaciju?


Pravi trenutak za inseminaciju se određuje na osnovu ultrazvučnih pregleda kojim se prati sazrevanje folikula u jajniku, paralelno sa praćenjem nivoa hormona hormona (kao što su LH i estradiol). Inseminacija se obično planira kada folikuli dostignu određenu veličinu.


Ponekad se daju lekovi poput klomifena ili gonadotropina kako bi se ovulacija kontrolisala i  povećao broj jajnih ćelija koje sazrevaju. U nekim slučajevima, lekovi poput hCG-a se mogu koristiti za izazivanje ovulacije u trenutku koji je optimalan za inseminaciju.

 

4. Koje su šanse za uspeh inseminacije i koji faktori ih mogu povećati?


Šanse za uspeh intrauterine inseminacije (IUI) variraju u zavisnosti od različitih faktora -  uzroka neplodnosti, starosti žene, kvaliteta sperme i tehnike koja se koristi. Opšte procene uspešnosti IUI-a se kreću od 10% do 15% po ciklusu, ali ovi brojevi mogu značajno varirati.


Treba znati da šanse za začeće rastu sa svakim narednim pokušajem.


Uz to, obično su ove šanse veće kada se primene lekovi za stimulaciju ovulacije, jer dolazi do sazrevanja većeg broja jajnih ćelija.


Nema dokaza da uzimanje vitamina i suplemenata povećavaju šanse za trudnoću posle inseminacije.  

 

5. Kako se žensko telo priprema za inseminaciju?


Za ženu ne postoje posebne pripreme za sam postupak, jer je on sličan običnom ginekološkom pregledu.


Sa druge strane, potrebno je da muškarac pripremi uzorak semena bar 1,5 do 2 sata pre planirane intervencije.


Prikupljeni uzorak se najpre procesira u laboratoriji kako bi se odvojili aktivni spermatozoidi od ostalih komponenti.


Nakon procesiranja, određuje se koncentracija i pokretljivost spermatozoida. Visoka koncentracija i dobra pokretljivost spermatozoida povećavaju šanse za uspeh IUI-a.


Spermatozoidi se zatim stavljaju u posebnu posudu ili kateter koji će se koristiti za inseminaciju.


Na kraju se oni unose direktno u matericu kroz cerviks pomoću tankog katetera.

 

6. Kakva je uloga muškog faktora u uspešnosti procesa?


Muški faktor ima značajan uticaj na uspešnost procesa intrauterine inseminacije (IUI). Kvalitet, odnosno koncentracija, pokretljivost i morfologija spermatozoida, igraju ključnu ulogu u šansama za uspeh IUI-a.


U materičnu šupljinu je potrebno uneti minimum 3 miliona progresivno pokretnih spermatozoida.

 

7. Da li postoje rizici ili nuspojave povezane sa ovom procedurom?


IUI je prilično bezbedan i brz postupak (od 5 do 10 minuta), sa minimalnim rizicima i nuspojavama.


Neki od rizika su infekcija usled unošenja katetera u matericu. Međutim, ovaj rizik je obično veoma mali uz pravilnu sterilizaciju opreme.


Kod nekih žena može doći do blage nelagodnosti ili bola tokom ili nakon inseminacije. U retkim slučajevima dolazi i do blagog krvarenja. Ovo obično nije ozbiljno i prolazi brzo.


IUI povećava šansu da se razvije više embriona, posebno ako se koriste lekovi za stimulaciju ovulacije. Višestruka trudnoća sama po sebi nosi veće rizike od pojedinih komplikacija.

 

nastavak ispod


Pročitaj još:


 

8. Kakav je postupak u slučaju neuspeha inseminacije?


U slučaju neuspeha intrauterine inseminacije (IUI), sa ginekologom je potrebno obaviti razgovor o daljim opcijama lečenja i planiranju sledećih koraka.


To može biti ponavljanje postupka IUI, posebno ako postoji blagi ili nepoznat uzrok neplodnosti. Može se uzeti u obzir promena protokola lečenja, kao što je upotreba drugih lekova za stimulaciju ovulacije ili drugačiji pristup pripremi sperme.


U slučaju da nekoliko pokušaja IUI-a nije uspešno, može se predložiti prelazak na vantelesnu oplodnju (IVF), što je složeniji postupak, ali može imati veće šanse za uspeh.


U nekim slučajevima, mogu se preporučiti dodatne dijagnostičke procedure kako bi se identifikovao uzrok neuspeha i odredila najbolja strategija lečenja.

 

9. Kako se savetuju parovi koji razmišljaju o inseminaciji kao opciji za roditeljstvo?


Parovi koji razmišljaju o intrauterinoj inseminaciji (IUI) ili drugim metodama asistirane reprodukcije obično se savetuju da se obrate stručnjaku za plodnost ili reproduktivnom endokrinologu kako bi razgovarali o svojim opcijama.


Na osnovu procene plodnosti, opšteg i reproduktivnog zdravlja, lekar će pomoći paru da planira odgovarajući tretman koji može uključivati IUI ili neki drugi oblik asistirane reprodukcije.

 

10. Koje su alternativne opcije dostupne parovima ako inseminacija nije uspešna?


Ako intrauterina inseminacija (IUI) nije uspešna, parovi mogu razmotriti različite alternative u lečenju neplodnosti.


One mogu uključivati ponavljanje postupka IUI ili prelazak na vantelesnu oplodnju.


Nadalje, ICSI metoda - kada se jedan spermatozoid ubrizgava direknto u jajnu ćeliju, može biti korisna u slučajevima muške neplodnosti.


Kod nekih parova doktori mogu preporučiti vantelesnu oplodnju sa korišćenjem doniranih jajnih ćelija ili spermatozoida radi povećanja šanse za uspeh.


Ponekad će doktor preporučiti određene hirurške intervencije (poput laparoskopije ili histeroskopije) u cilju otklanjanja anatomskih ili funkcionalnih problema koji izazivaju neplodnost.


Svaki slučaj je jedinstven, pa je važno da se plan lečenja prilagodi individualnim potrebama i okolnostima svakog pojedinačnog para.

 

11. Kakve su najnovije tendencije i napredak u tehnici inseminacije?


Poslednjih godina je ostvaren značajan napredak u tehnologiji i metodama inseminacije. Novi metod selekcije spermatozoida, kao što su magnetsko aktivirane ćelije ili mikrofluidni sistemi, mogu pomoći u odabiru najboljih spermatozoida za inseminaciju.


U nekim slučajevima, genetsko testiranje spermatozoida može se koristiti kako bi se identifikovali genetski zdravi spermatozoidi za upotrebu u postupku IUI-a.

 

Zaključak:
 

Pre nego što se donese odluka o IUI, važno je da se par obrati specijalisti za reprodukciju koji će na bazi razgovora, pregleda i utvrđivanja uzroka neplodnosti utvrditi da li je ovaj postupak odgovarajući.


Razgovor sa lekarom treba da obuhvati sve opcije lečenja koje bi mogle biti prikladne za konkretnu situaciju. Partneri mogu postavljati pitanja o svemu što ih interesuje ili zbunjuje u vezi sa svojom situacijom, dijagnozom, lečenjem ili opcijama koje su dostupne. Doktor je tu da pruži podršku i pomoć u pronalaženju najboljeg rešenja.

 


Dr Milan Milenković je međunarodni ekspert za prezervaciju fertiliteta kod malignih bolesti. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo često je boravio, usavršavao se i radio na klinikama u Norveškoj i Švedskoj. Član je švedskog tima za transplataciju materice.

Čest je predavač na kongresima od međunarodnog značaja. 

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova.

 


Photo: Shutterstock

Najčešći uzroci neplodnosti kod muškaraca
Najčešći uzroci neplodnosti kod muškaraca
Vantelesna oplodnja (VTO) - osnovni pojmovi
Vantelesna oplodnja (VTO) - osnovni pojmovi
Sterilitet i neplodnost - dijagnoza i terapije
Sterilitet i neplodnost - dijagnoza i terapije

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.