Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Želim da zatrudnim / VTO / Embriotransfer

Embriotransfer

Embriotransfer po danima

U OVOM ČLANKU:

Šta je embriotransfer?

Priprema materice za embriotransfer

VIDEO: Kako izgleda embriotransfer?

Postupak embriotransfera

Pravo vreme za embriotransfer

Broj embriona za embriotransfer

Kolika je šansa za uspešan embriotransfer?

Stvari koje vam mogu zadavati brigu nakon postupka:

Embriotransfer po danima - šta se dešava iz dana u dan u dve nedelje čekanja?

Šta je ok, a šta izbegavati nakon postupka?

 


 

Embriotransfer
 

Sam postupak vantelesne oplodnje (VTO) i dve nedelje čekanja nakon toga predstavlja prilično stresan period. Obraćate pažnju na sve šta se događa u vašem telu, brinete zbog svakog osećaja koji se može javiti u donjem predelu stomaka.  Razna pitanja vam prolaze kroz glavu: da li je ovo žiganje nakon embriotransfera dobar ili loš znak? Šta znači ovo sitno krvarenje? Da li postoje neki rani znaci trudnoće koje biste mogli da osetite već sada?

U nastavku teksta pronaćićete odgovore na to kako izgleda embriotransfer i šta možete da očekujete u periodu nakon njega.

 

 

Šta je embriotransfer?
 

Embriotransfer je korak u postupku vantelesne oplodnje u kojem se prethodno kultivisani embrioni prenose u matericu žene sa ciljem ostvarenja trudnoće.

Sve do embriotransfera, embrioni se razvijaju pod strogom kontrolom u laboratoriji. Najkvalitetniji embrioni se zatim prenose u matericu žene, a ostali kvalitetni embrioni se mogu zamrznuti za neki naredni pokušaj.

Embriotransfer se može sprovesti 2. ili 3. dana od aspiracije (vađenja jajnih ćelija), ili kasnije, 5. dana, kada embrion dođe u fazu blastociste.

 

Priprema materice za embriotransfer
 

Pre embriotransfera, važno je da unutrašnji sloj materice, endometrijum, bude adekvatno pripremljen kako bi embrion mogao da se usadi. U prirodnom ciklusu, embrion dospeva u matericu u lutealnoj fazi, u kojoj endometrijum dostiže odgovarajuću debljinu za uspešnu implantaciju (usađivanje).

U postupku vantelesne oplodnje (VTO), žene uglavnom dobijaju estrogen (u periodu od oko 2 nedelje), a zatim kombinaciju estrogena i progesterona, sa namerom da se endometrijum pravilno razvije i pripremi da prihvati embrion.

 

VIDEO: Kako izgleda embriotransfer?

 

Postupak embriotransfera
 

Embriotransfer liči na običan ginekološki pregled, potpuno je bezbolan, pa nije potrebna anestezija. Postupak započinje plasiranjem spekuluma (standardnog ginekološkog instrumenta) u vaginu kako bi doktor mogao da ima pregled cerviksa.  Cerviks se zatim čisti fiziološkim rastvorom ili posebnim medijumom. Ginekolog uvodi mekani kateter, u kome se nalaze embrioni, kroz cerviks sve do unutrašnjosti materice.

Ultrazvukom se nadzire uvođenje katetera kako bi se pronašla odgovarajuća pozicija, što je oko 1 - 2 cm od fundusa (gornjeg dela) materice.  Zatim se sadržaj katetera istiskuje i embrioni ostaju u materici. Ginekolog zatim predaje kateter embriologu koji proverava da u kateteru nije preostao ni jedan embrion.

 

Pravo vreme za embriotransfer
 

Embriotransfer se može obaviti u različitim razvojnim fazama embriona, onda kada je još uvek u fazi ćelijske deobe, kao tzv. zigot (2-3 dana nakon aspiracije) ili kasnije, u fazi blastociste, kada je završena rapidna ćelijska deoba (oko 5 dana nakon aspiracije).

Najčešće se postupak embriotransfera obavlja 2-3 dana nakon aspiracije, mada se u pojedinim slučajevima procenjuje da je bolje sačekati da embrion dostigne fazu blastociste. Obe varijante imaju svoje prednosti i nedostatke.

Kod donošenja odluke o pravom vremenu embriotransfera, embriolog i ginekolog se rukovode brojem i kvalitetom dobijenih embriona, prethodnim eventualnim pokušajima, godinama žene, pokazateljima ovarijalne rezerve i ostalim važnim medicinskim informacijama.

Embriolozi u laboratoriji svakodnevno prate razvoj embriona, i proveravaju koliko se njih podelilo i kakav im je kvalitet. Neka jajašca, iako inicijalno oplođena, u laboratorijskim uslovima neće dostići do četveroćelijskog stadijuma (2. dan) ili do osmoćelijskog stadijuma (3. dan), a još manji broj će dostići do faze blastociste.

Jednostavno rečeno, ovaj proces samo-selekcije znači da “samo najbolji opstaju”.  Embrioni koji prežive do faze blastociste su najverovatnije i najjači, najzdraviji i najkvalietniji. U zavisnosti od broja i kvaliteta embriona na 3. dan, kao i zdravstvene istorije para koji je u postupku, doktor će preporučiti da li da se transfer obavi tog dana ili da se odloži do 5. dana.

 

Tim specijalista na čelu sa izabranim ginekologom vodi brigu o produkciji jajnih ćelija i prate razvoj dobijenih embriona.

 

Broj embriona za transfer
 

Najčešće se doktori odlučuju da u matericu prenesu dva embriona, a da se preostali kvalitetni embrioni zamrznu. Transfer većeg broj embriona nije pokazao veću uspešnost celog postupka. Sa druge strane, ukoliko se, recimo, tri embriona uspešno usade i ostvari se višeplodna trudnoća, povećavaju se rizici po samu trudnoću (češći spontani pobačaji, preveremeni porođaji i druge komplikacije).

Ipak, konačna odluka o broju embriona koji će da se prenesu zavisi od godina žene i od celokupne prognoze. Po nekom opštem pravilu, kod žena ispod 35 godina sa dobrim izgledima da ostvare trudnoću, može se savetovati transfer samo jednog embriona.

 

Kolika je šansa za uspešan embriotransfer?
 

Prema rečima prof. dr Vesne Kopitović, stopa uspešnosti u Srbiji, na bazi internih statističkih parametara, se kreće od 25% do 35%. Ipak, ovaj procenat je zbirni i nije isti u zavisnosti od starosti žene. Kod žena ispod 35 godina starosti stopa uspešnosti se kreće i do 70%, dok je recimo kod žena od 44 godine ova stopa ispod 5%.

Ipak, dr Stevan Milatović, specijalista infertiliteta, naglašava da je “svaki par individualna priča i svaki par spram svoje situacije ima određenu stopu uspeha koju može da očekuje”.

 

Stvari koje vam mogu zadavati brigu nakon postupka
 

Sada, nakon toliko aktivnosti u prethodnim nedeljama, redovnih pregleda i odlazaka u laboratorije, vreme bez ovih obaveza odjednom vam može delovati nekako prazno i previše dugo. Svakako je ovaj period u neku ruku stresniji, jer ćete osećati da ste već sve uradili sve što je do vas, a da vam sad samo predstoji (previše dugo) čekanje na rezultat.

Verovatno ćete se dodatno pitati da li ste uradili ili radite sve šta treba, kako da tumačite razne senzacije koje se mogu javiti, pa evo odgovora na najčešća pitanja u ovom periodu:
 

Šta znači žiganje u predelu donjeg stomaka?


Umeren bol i neugodan osećaj u donjem stomaku su uobičajeni i ne moraju biti znak ni dolazeće menstruacije, ni trudnoće. Lekovi i procedure u okviru VTO imaju uticaja na vaše reproduktivne organe. Tečnost koja se skuplja u okolini jajnika može da izazove osetljivost karlice i osećaj nadutosti i ovo će se verovatno nastaviti sve do naredne menstruacije. U slučaju trudnoće, ovaj osećaj može potrajati par nedelja duže.
 

Zašto se javlja blago krvarenje?


Blago krvarenje je relativno često. Ono se može iskusiti nakon aspiracije i nakon embriotransfera. Može se javiti ili 5-6 dana kasnije, kada može biti znak implantacijskog krvarenja, koje nastaje kao posledica usađivanja embriona u matericu. Takođe je moguće da blago krvarenje izazovu supozitorije progesterona, koje mogu cerviks učiniti dodatno osetljivim. Ne treba da vas brine ukoliko primetite blago krvarenje nakon seksualnog odnosa. Ipak, o svakom neuobičajenom krvarenju bi trebalo da obavestite doktora. Obavezno kontaktirajte doktora ako se pojavi obilno krvarenje ili jaki bolovi.
 

Da li je ok imati seks nakon embriotransfera? 


Doktori najčešće savetuju parove da se suzdrže od seksualnih odnosa tokom određenog segmenta ili celokupnog postupka VTO. Neki doktori brinu o tome da seks može isprovocirati infekciju ili da može nepovoljno da utiče na implantaciju embriona. Drugi doktori veruju da je seks sasvim u redu, pa ga čak i preporučuju nakon postupka. Po nekim istraživanjima semena tečnost i spermatozoidi mogu povoljno uticati na proces implantacije.

Ipak, o ovome bi najbolje bilo da se posavetujete sa svojim doktorom.

 

Neki doktori će reći da je skroz ok nastaviti sa seksualni odnosima, dok će neki biti protiv toga. Najbolje je da se posavetujuete sa svojim ginekologom.

 

Da li treba da ležim nakon embriotransfera?


Nekada je ležanje nakon embriotransfera bila uobičajena preporuka. Ove preporuke su podrazumevale ležanje od 10 minuta nakon postupka, pa sve do čitavih 5 dana mirovanja. Međutim, istraživanja su u međuvremenu pokazala da mirovanje i ležanje nemaju nikakve dodatne koristi.

Štaviše, postoje brojna istraživanja koja dovode u vezu ležanje sa negativnim rezultatima. Žene koje su odmah ustajale nakon embriotransfera su ustvari imale veću stopu trudnoće i manju stopu pobačaja.

Dakle, najbolje šanse imate ako se ponašate uobičajeno. Ovo ipak ne podrazumeva intenzivne fizičke vežbe i napore.
 

Da li će stres i briga oko postupka negativno uticati na zečeće?


Evo dobrih vesti: ne trebate da se stresirate oko stresa. Dve velike studije su pokazale da nivo stresa nema nikakvog uticaja na rezultat vantelesne oplodnje. Jednom rečju, ne možete stresom da dovedete do negativnog rezultata testa za trudnoću.

Ono što istraživanja jesu potvrdila jeste da negativan ishod VTO postupka može da dovede do depresije i ansioznosti, što nije iznenađujuće. Prava podrška vam može pomoći da se uspešno borite sa svim stresovima tokom postupka, kako biste se vi bolje osećali.
 

Da li mogu da osetim neke simptome trudnoće tokom dve nedelje čekanja?


Osetljivost grudi, mučnina, umor, grčevi slični mentrualnim, blago (tačkasto) krvarenje - da li ovo znači da sam trudna? Istina je da svi ovi simptomi mogu da se jave i kada nema trudnoće. Isto tako, moguće je da ste trudni i ako nemate ni jedan od ovih simptoma.

Simptomi koji liče na rane znake trudnoće se mogu pripisati sporednom dejstvu progesterona i ostalih lekova koji se koriste u terapiji. Najbolji savet je da se ne oterećujete time kako se osećate.
 

Kada najranije mogu da uradim test na trudnoću?


Postoje tri dobra razloga zašto sa ovim ne treba da požurite:

  • Tzv. “STOP” injekcija koju ste primili pre aspiracije sadrži hormon HCG, isti onaj hormon koji se pokazuje na testu za trudnoću. Ukoliko prerano uradite test, samo će se detektovati hormon koji je unet injekcijom.
  • Teško da može da se dobije pozitivan test na trudnoću pre nego što prođe bar 6 dana od embriotransfera (ako je transfer bio na 3. dan), odnosno bar 4 dana ako je transfer bio na 5. dan.
  • Negativan rezultat će vam samo zadati dodatnu brigu.

Savet je da sačekate dan koji vam doktor sugeriše za test beta HCG u laboratoriji.

 


Pročitaj još:


 

Embriotransfer po danima - šta se dešava u dve nedelje čekanja?

 

DAN 1.

Blastocista počinje da se “izleže” iz svoje opne.
 

DAN 2.

Blastocista nastavlja da se “izleže” iz svoje opne i počinje da se kači za matericu.
 

DAN 3.

Blastocista se dublje “hvata” za sluzokožu materice (endometrijum), počinje implantacija (usađivanje).
 

DAN 4.

Implantacija se nastavlja.
 

DAN 5.

Implantacija je završena, počinju da se formiraju ćelije od kojih će se formirati placenta i fetus.
 

DAN 6.

Hormon HCG počinje da ulazi u krvotok.
 

DAN 7. i 8.

Fetus se razvija, a HCG nastavlja da raste.
 

DAN 9.

Nivo HCG hormona je sada dovoljno visok da se analizom beta HCG potvrdi trudnoća.

 

Šta je ok, a šta treba izbegavati nakon postupka?


Posao

Možete se slobodno vratiti na posao, ne postoje preporuke da treba da mirujete kod kuće.


Kupanje

Tuširanje je u redu, ali izbegavajte kupanje u kadi, u bazenima, kao i boravak u saunama. 


Vežbanje

Preporučuje se da budete aktivni, ali u ovom periodu treba da izbegavate intenzivne fizičke vežbe.


Hidratacija

Jako je važno da unosite dovoljno tečnosti (oko 2 l vode dnevno).


Ishrana

Takođe je važno da se hranite izbalansirano i da se vodite preporukama za bezbednu ishranu u trudnoći.

 


Pratite nas i na IG-u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by bebo.club (@bebo.club)


 

Izvori:
www.medicalnewstoday.com
www.verywellfamily.com
www.chuv.ch
www.babble.com
www.conceptfertility.co.uk
www.sansazaroditeljstvo.org.rs

 

Značaj folne kiseline pre i tokom trudnoće
Značaj folne kiseline pre i tokom trudnoće
Kako problemi sa začećem mogu uzrokovati depresivne misli
Kako problemi sa začećem mogu uzrokovati depresivne misli
Kako održati vezu jakom tokom pokušaja začeća?
Kako održati vezu jakom tokom pokušaja začeća?

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.