Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Želim da zatrudnim / VTO / IVF - klasična vantelesna oplodnja

IVF - klasična vantelesna oplodnja

VTO

U OVOM ČLANKU:

Šta podrazumeva termin In Vitro Fertilizacija (IVF)?

Pripremna faza

Faza primene lekova za stimulaciju ovulacije

VIDEO: Vantelensa oplodnja: Kako izgledao ceo postupak?

Faza prikupljanja polnih ćelije

Faza fertilizacije - spajanja spermatozoida i jajnih ćelija

Faza embriotransfera - unošenja embriona u matericu 

Utvrđivanje trudnoće

Tumačenje rezultata Beta HCG testa


Šta je (IVF) - klasična vantelesna oplodnja?


IVF ili klasična vantelesna oplodnja predstavlja postupak u kome se jajne ćelije oplođuju spermatozoidima izvan tela ("in vitro" - u staklu). Ovo pre svega podrazumeva kontrolisanje menstrualnog ciklusa žene i stimulaciju ovulacije, prikupljanje jajnih ćelija i stvaranje uslova za njihovo spajanje sa muškim polnim ćelijama u laboratorijskim uslovima.


Oplođena jajna ćelija (zigot) se kultiviše 2 do 6 dana u medijumu i zatim se prenosi u matericu, sa ciljem da dođe do ostvarenja uspešne trudnoće.

 


Ceo postupak se može podeliti na nekoliko faza, i to: 

 • pripremnu fazu,
 • fazu primene lekova za stimulaciju ovulacije,
 • fazu prikupljanja polnih ćelija,
 • fazu fertilizacije,
 • fazu embriotransfera i
 • utvrđivanje postojanja trudnoće.

 

Pripremna faza za In Vitro Fertilizaciju


Ova faza podrazumeva pripremu medicinske dokumentacije odnosno urađenih analiza neophodnih za ulazak u postupak vantelesne oplodnje.


Neophodne analize za žene:

 • Bakterije (hlamidija, mikoplazma, ureazplazma)
   
 • Virusi (HbsAg (infekcija Hepatitis B virusom), HCV (infekcija Hepatitis C virusom), HIV (virus AIDS, VDRL)
   
 • Mikrobiologija (Toxoplasma gondii, Rubellu- serologija)
   
 • Skrining grlića materice (Bris Papanikolau i kolposkopija, ultrazvučni pregled vaginalnom sondom)
   
 • Hormonske analize, i to: FSH (hormon koji reguliše razvoj, rast, pubertetsko sazrevanje i polne procese u ljudskom telu), LH (luteinizirajući hormon koji luči hipofiza, a koji stimuliše sazrevanje folikula, ovulaciju i razvoj žutog tela i stimuliše sekreciju estrogena i progesterona) i hormone: E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, Antimilerijan hormon (AMH).


Drugog dana od početka ciklusa (jednokratno) kontrolišu se hormoni LH, E2, i progesteron. Ukoliko su vrednosti zadovoljavajuće može se krenuti u postupak.
 

Neophodne analize za muškarce:

 • Spermogram
   
 • Mikrobiološko ispitivanje: bakterije, hlamidija (Chlamidyia), mikoplazma (Mycoplasma)
   
 • Virusi - HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
   

(nastavak ispod)


Pročitaj još:


 

Faza primene lekova za stimulaciju ovulacije


Uspešnost vantelesne oplodnje se u osnovi bazira na primeni lekova koji će pomoći da dođe do sazrevanja više folikula nego što je to slučaj u običnom ciklusu, kako bi se dobilo više jajnih ćelija.


Lekovi koji se koriste za stimulaciju


U tu svrhu se obično koriste injekcije humanog menopauzalnog gonadotropina (HMG) poput Merionala ili Menopura ili folikulostimulirajućeg hormona (FSH) poput Gonala-F ili Puregona. Izbor terapije je individualan i u skladu sa godinama, konstitucijom, hormonskim statusom, ultrazvučnom slikom jajnika kao i prethodnim iskustvima u lečenju neplodnosti.


Lekovi za stimulaciju ovulacije se obično kombinuju sa lekovima iz grupe sa nazivom agonisti (Suprefact, Decapetyl, itd) ili antagonisti (Cetrotide). Oni omogućavaju ujednačen rast folikula i time kvalitetnije jajne ćelije, a ujedno sprečavaju prevremeno pucanje folikula.


Nekada postupku vantelesne oplodnje prethodi period tokom koga će vam se savetovati da uzimate kontraceptivne pilule sa idejom da se jajnici pripreme za postupak (tzv. duži protokol).

 

Doktor koji vodi postupak na osnovu svih relevantnih parametara određuje terapiju i pravi odgovarajuću šemu primene lekova. Žena moze sama sebi davati dnevnu dozu leka, ali je važno da prođe kratku obuku za primenu terapije (injekcije) i da poštuje tačno predviđeno vreme za datu dozu. 


Redovne kontrole u prvih nekoliko nedelja


Praćenje razvoja jajnih ćelija podrazumeva kontinualno merenje veličine folikula ultrazvučnim pregledom i određivanje nivoa estradiola u krvi. Na taj način se procenjuje zrelost jajnih ćelija i optimalni trenutak za aspiraciju (prikupljanje jajnih ćelija). To obično podrazumeva oko 2-3 ultrazvučna pregleda i paralelnih analiza krvi.  
 

STOP injekcija 


Kada se na osnovu veličine folikula i nivoa estradiola proceni da je došlo vreme za prikupljanje jajnih ćelija, preimenjuje se injekcija humanog horionskog gonadotropina (HCG) ili STOP injekcija. HCG je hormon koji omogućava završno dozrevanje jajne ćelije i njeno odvajanje od zida folikula pred vađenje (aspiraciju) jajnih ćelija. Najčešće se koriste Pregnyl (daje se intramuskularno) ili Ovitrelle (subkutano) i vreme za ovu injekciju je oko 34-36 sati pre planirane aspiracije.


Kada može doći do prekida postupka i odlaganja za neki drugi put?


Situacije koje se mogu dogoditi tokom stimulacije, a koje mogu zahtevati odustajanje od pokušaja ili prekid terapije za izvesno vreme, jesu slučajevi kada jajnici proizvedu ili previše ili premalo ili ni jednu jajnu ćeliju. Lekar tada može savetovati obustavljanje terapije.


Najozbiljnija komplikacija je pojava ovarijalnog hiperstimulacionog sindroma (OHSS), odnosno hiperstimulacija, koja se ispoljava jakim bolovima u trbuhu, mučninom, otežanim disanjem, nemogućnošću mokrenja...


Važno je znati da ovaj, ponekad dramatičan poremećaj, ne ugrožava eventualnu trudnoću ukoliko do nje ipak dođe, niti ostavlja trajne zdravstvene posledice.

 

VIDEO: Vantelesna oplodnja: Kako zigleda ceo postupak?

 

Faza prikupljanja polnih ćelija


Aspiracija jajnih ćelija


Aspiracija se sprovodi u opštoj intravenskoj anesteziji pod kontrolom ultrazvuka. Specijalnom punkcijskom iglom koja je kateterom povezana sa epruvetom, probada se vaginalni zid i ulazi u jajnik. Nakon probijanja folikula sledi usisavanje (aspiriranje) tečnosti u kojoj se nalaze jajne ćelije. Epruvete sa prikupljenom tečnošću odmah prihvataju embriolozi i odnose u laboratoriju radi identifikacije i procenjivanja kvaliteta jajnih ćelija.

 

Prikupljanje uzorka sperme


Muškarac daje uzorak sperme par sati pre planirane aspiracije. To je vreme neophodno da se spermatozoidi na adekvatan način obrade i pripreme za postupak. Pre davanja semena savetuje se apstinencija, odnosno uzdržavanje od odnosa, tokom 2-4 dana, ali ne duže od 7 dana, kako bi se dobio optimalan kvalitet spermatozoida. 

 

Faza fertilizacije - spajanja spermatozoida i jajnih ćelija


Nakon prikupljanja jajnih ćelija i obrade uzorka sperme u laboratorijskim uslovima, obavlja se oplodnja, klasičnom IVF metodom ili ICSI metodom

Nakon 14-16 sati boravka polnih ćelija u specijalnom medijumu u laboratoriji, proverava se da li je došlo do oplodnje, a 24 sata kasnije do adekvatne deobe ćelija.

Ukoliko se sve odvija kako treba, embriolozi procenjuju kada će se uraditi transfer, u opsegu od 2 do 6 dana, odnosno da li će se sačekati da embrion uđe u stadijum blastociste, što u nekim slučajevima znatno može povećati šansu za začećem. 

Ukoliko proceni da treba, a u prethodnom dogovoru sa pacijentkinjom, doktor može da preporuči postupak koji se zove Assited Hatching (AHA).

 

Assisted Hatching (AHA)


AHA je laboratorijski postupak u okviru IVF-a, u kome se ovojnica embriona (zona pelucida) stanjuje, odnosno u njoj se pravi majušna rupa, kako bi se pomoglo izleganje embriona. Ovaj postupak u nekim slučajevima može povećati šansu za uspešnu implantaciju embriona na zid uterusa. 

 

Faza embriotransfera - unošenja embriona u matericu 


Postupak embriotransfera je kratkotrajan i bezbolan zahvat koji se izvodi posebno dizajniranim kateterima, tako što se embrion kroz kanal grlića materice uvodi u materičnu šupljinu, sa ciljem implantacije i daljeg razvoja embriona u prirodnom okruženju. Ovaj postupak će vam verovatno ličiti na uobičajen ginekološki pregled.

 

Koliko se embriona vraća?

Odluka o broju vraćenih embriona donosi se u konsultaciji sa doktorom koji vodi postupak. Uobicajena je praksa većine timova za vantelesnu oplodnju, da se izvrši transfer do dva embriona, zbog opasnosti od višestrukih trudnoća. Ukoliko postoji više od dva kvalitetna embriona, ostatak se posebnim postupkom može zamrznuti kako bi se upotrebili nekom drugom prilikom.


Nakon embriotransfera verovatno će biti potrebno da ležite oko 30 minuta, a zatim se možete vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Savetuje se ipak izbegavanje težih fizičkih poslova u narednim danima.

 

Utvrđivanje trudnoće


Doktor će vam preporučiti da 10-14 dana nakon emriotransfera uradite test trudnoće iz krvi - Beta HCG. Ovaj test meri vrednost beta Hcg (humani horionski gonadrotopin) u vašem telu.  Ukoliko je test pozitivan, doktor će vam reći da za nekoliko dana obavite još jedno testiranje da bi se potvrdilo da se trudnoća uspešno razvija.

Prvi ultrazvučni pregled na kome ćete moći konačno da vidite majušni plod jeste oko 5 nedelje nakon prvog Beta Hcg testa.  

 

Tumačenje rezultata Beta HCG testa

 

Tumačenje rezultata testa u velikoj meri zavisi od dana kada ste ga uradili.


Ukoliko uradite test previše rano, možete dobiti lažno pozitivan rezultat. To je zato što u vašem telu postoji mala količina ovog hormona, kao posledica STOP injekcije koju ste dobili 36 sati pre aspiracije jajnih ćelija. Zato je važno da se test uvek ponovi nakon 48 do 72 sata. U zdravim trudnoćama, nivo HCG eksponencijalno raste - duplira se na svakih par dana. 


Takođe, važno je da uradite test čak i ako primetite krvarenje. Blago krvarenje se može javiti tokom rane trudnoće. 


Ukoliko ste test uradili onda kada vam je doktor rekao, i ukoliko ste dobili negativan rezultat, važno je da date sebi oduška neko vreme kako biste se oporavili od postupka, kako fizički tako i emotivno. Doktori uglavnom preporučuju da se sačeka da prođe bar jedan prirodan menstrualni ciklus, kako bi se telo oporavilo od terapije.


Svakako će vam pauza koristiti i da se emotivno oporavite od stresa i razočarenja. Trudite se da se fokusirate na pozitivne misli. Statistika je pokazala da sa brojem postupaka veoma rastu šanse da se dođe do uspeha, pa ne dozvolite da vas neuspeli pokušaj obeshrabri.

 


Foto: Shutterstock

Kako se nositi sa razočaranjem zbog neuspelih pokušaja začeća?
Kako se nositi sa razočaranjem zbog neuspelih pokušaja začeća?
Intrauterinska inseminacija (IUI) - kada se i zašto preporučuje?
Intrauterinska inseminacija (IUI) - kada se i zašto preporučuje?
Muškarci i plodnost
Muškarci i plodnost

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.